Decyzje Dziekana - rok 2012

1/2012 z dnia 25.01.2012r. w sprawie wymiaru pensum w semestrze letnim roku akad. 2011/2012 oraz w roku 2012/2013.

2/2012 z dnia 23.03.2012r. w sprawie powołania Komisji ds. przeglądu warunków pracy.

3/2012 z dnia 11.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Katedrze OiKŚ.

4/2012 z dnia 15.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Katedrze OiKŚ.

5/2012 z dnia 26.06.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Zakładzie SCiG.

6/2012 z dnia 5.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Zakładzie SCiG.

7/2012 z dnia 19.09.2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w Zakładzie SCiG.

8/2012 z dnia 20.09.2012r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana do spraw Informatyki oraz do spraw Kontaktów z Centralnym Ośrodkiem Informatyki PW.

9/2012 z dnia 19.09.2012r. w sprawie ustalenia okresu, na jaki będzie przyznawane stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

10/2012 z dnia 15.10.2012r. w sprawie zmniejszenia opłaty za niestacjonarne studia doktoranckie w języku angielskim.

11/2012 z dnia 6.12.2012r. w sprawie wprowadzenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator