Stopień doktora habilitowanego

Nadane stopnie doktora habilitowanego

25.09.2018r. - dr hab. inż. Paweł Falaciński
temat:„Odporność filtracyjna zawiesin twardniejących z popiołami fluidalnymi w warunkach agresji chemicznej”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 74/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.09.2018r. - dr hab. Marzena Rachwał
temat:„Zastosowanie zintegrowanych metod magnetycznych i geotechnicznych do identyfikacji obszarowych zanieczyszczeń gleb, spowodowanych oddziaływaniem zróżnicowaniem źródeł emisji przemysłowych”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 73/2018 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

23.01.2018 r. - dr hab. Dorota Mirosław-Świątek
temat:„Zastosowanie modelowania przepływu wody w dolinie rzeki bagiennej w zarządzaniu obszarami mokradłowymi”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 2/2018(pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

24.10.2017r. - dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn
temat:„Hyperbolic model of fluid flow under Bayesian paradigm”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 59/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.06.2017r. - dr hab. inż. Mirosław Zimnoch
temat:„Ocena bilansu antropogenicznych gazów cieplarnianych (CO2 i CH4) w oparciu o pomiary atmosferyczne na przykładzie obszaru zurbanizowanego Krakowa”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 38/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.02.2017r. - dr hab. inż. Sebastian Borowski
temat:„Kofermentacja odpadów organicznych z produkcji rolno-spożywczej i gospodarki komunalnej z osadami ściekowymi”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2017 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.09.2016r. - dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka
temat:„Mikrobiologiczne oczyszczanie gazów z chlorowcopochodnych etenów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 64/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

17.05.2016r. - dr hab. inż. Adam Muszyński
temat:„Struktura zbiorowisk mikroorganizmów w osadzie czynnym oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 31/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

19.04.2016r. - dr hab. inż. Renata Gruca-Rokosz
temat:„Dynamika węglowych gazów cieplarnianych w zbiornikach zaporowych: mechanizmy produkcji, emisja do atmosfery”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 19/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

23.02.2016r. - dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński
temat: „Bezpieczeństwo i niezawodność systemów hydrologicznych”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 9/2016 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

20.10.2015r. - dr hab. inż. Jerzy Gałaj
temat: „Opracowanie oryginalnej metody numerycznej przeznaczonej do syntezy systemów rozgrywających i zastosowanie jej do gier pościgowych oraz opracowanie i badania symulacyjne dynamicznych modeli przyrządów pokładowych samolotu dla potrzeb symulatora lotu (okres pracy w PW)”;
oraz
„Opracowanie modelu hybrydowego rozwoju pożaru z uwzględnieniem modułu gaszenia oraz ocena środowiska w zamkniętym pomieszczeniu podczas spalania różnych gatunków drewna i materiałów polimerowych (okres pracy w SGSP)”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 48/2015 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

16.06.2015r. - dr hab. inż. Anna Trykozko
temat:  "Wieloskalowe modelowanie ośrodków porowatych w zastosowaniach środowiskowych – skalowanie od skali porowej do regionalnej"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 32/2015 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

21.10.2014r. - dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł
temat:  "Mechaniczna dezintegracja osadów ściekowych jako metoda pozyskiwania związków organicznych dla intensyfikacji procesu denitryfikacji"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 63/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

21.10.2014r. - dr hab. inż. Magdalena Zielińska
temat:  "Usuwanie bisfenolu A (BPA) ze ścieków w systemie zintegrowanym: biomasa unieruchomiona - filtracja membranowa"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 62/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

23.09.2014r. - dr hab. Jarosław Chormański
temat:  "Innowacyjna metoda modelowania hydrologicznego w oparciu o asymilację danych teledetekcyjnych w warunkach zlewni rzecznych o dużym udziale obszarów zurbanizowanych"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 56/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

01.07.2014r. - dr hab. inż. Agnieszka Pusz
temat:  "Ocena skuteczności metod remediacji gleb zanieczyszczonych metalami dla potrzeb rekultywacji zdegradowanych terenów przemysłowych"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska z Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Piekarska z Politechniki Wrocławskiej.
Prof. dr hab. inż. Piotr Skłodowski z Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
Prof. nzw. dr hab. Ewa Karwowska  z Politechniki Warszawskiej.

17.06.2014r. - dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski
temat:  "Analiza układów hydraulicznych w elektrociepłowniach i ciepłowniach z akumulatorem ciepła"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Robert Sekret z Politechniki Częstochowskiej
Prof. dr hab. inż. Jan Stąsiek z Politechniki Gdańskiej
Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga –z naszego Wydziału.

17.06.2014r. - dr hab. inż. Paweł Religa
temat:  "Nanofiltracja – efektywna metoda regeneracji garbarskich ścieków chromowych"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 35/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz).

01.04.2014r. - dr hab. Małgorzata Wojtkowska
temat:  "Rola specjacji w ocenie mobilności metali ciężkich w płynących wodach powierzchniowych"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Szczepaniak z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Kazimierz Szymański z Politechniki Koszalińskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek z Politechniki Rzeszowskiej
Prof. nzw. dr hab. inż. Jeremi Naumczyk – em. prac. z naszego Wydziału.

21.01.2014r. - dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
temat: „Wybrane problemy obliczeń ruchu wód w sieciach rzecznych o strukturze pierścieniowej na przykładzie dolnej Odry”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 5/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

21.01.2014r. - dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
temat: „Modelowanie matematyczne (numeryczne) transportu nieorganicznych oraz organicznych zanieczyszczeń w wodzie gruntowej strefy saturacji wraz z praktyczną weryfikacją terenową modeli transportu”.
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 4/2014 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

03.12.2013r. - dr hab. inż. Paweł Popielski
temat:  "Oddziaływanie głębokich posadowień na otoczenie w środowisku zurbanizowanym"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk z Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Andrzej Truty z Politechniki Krakowskiej
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Sikora z Politechniki Gdańskiej.

09.07.2013r. - dr hab. inż. Marcin Zieliński
temat: ,,Wpływ mikrofalowego promieniowania elektromagnetycznego na proces fermentacji metanowej"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 50/2013 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

25.06.2013r. - dr hab. inż. Mariusz Adamski
temat:  ,,Minimalizacja nakładów energetycznych na utrzymanie parametrów komfortu cieplnego poprzez optymalizację bryły budynku oraz rekuperację ciepła"
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek z Politechniki Śląskiej
Prof. dr hab. inż. Marian Rosiński z WIŚ Politechniki Warszawskiej.

21.05.2013r. - dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz
temat: "Badania nad zastosowaniem procesu sorpcji na wybranych materiałach odpadowych w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń chemicznych do środowiska wodnego i glebowego"
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 24/2013 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)

18.12.2012r. - dr hab. inż. Jacek Kamiński
temat: „Zintegrowane modele numeryczne jako narzędzie badawcze zmienności chemii i dynamiki atmosfery w ujęciu wielkoskalowym”
Wniosek (pobierz)
Autoreferat (pobierz)
Skład Komisji (pobierz)
Uchwała RW nr 73/2012 (pobierz)
Harmonogram przebiegu postępowania (pobierz)


13.11.2012r. - dr hab. inż. Maciej Chaczykowski
temat: „Procesy cieplne w stacji przetłocznej zwiększające efektywność transportu gazu”.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Marek Mitosek z Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. inż. Jakub Siemek z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
Prof. dr hab. inż. Czesław Oleśkowicz-Popiel z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej

06.03.2012r. - dr hab. inż. Anna Bogdan

temat:  „Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu”.
Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli:
Prof. dr hab. inż. Janusz Jeżowiecki z Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Henryk Sobczuk z Politechniki Lubelskiej
Prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak z Politechniki Poznańskiej
Prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński z WIŚ Politechniki Warszawskiej.

Nadane stopnie doktora habilitowanego - lata 1976 - 2010

Wydział posiadał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego docenta od roku 1959. Pierwsze wszczęcie postępowania o nadanie stopnia naukowego docenta nastąpiło w roku 1962. Zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 2 czerwca 1969 wyraz „docenta” zastąpiono wyrazami „doktora habilitowanego”, pierwsza habilitacja na naszym Wydziale została zatwierdzona w czerwcu 1969r.

* * *

Habilitacje w toku

Dr inż. Ryszard Kosierb

Dr inż. Maria Markiewicz

Dr inż. Rafał Porowski

Dr inż. Joanna Strużewska

Dr inż. Paweł Ogrodnik

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator