Oprogramowanie

W ramach zakupionych licencji zborowych, Wydział udostępnia pracownikom, doktorantom i studentom wybrane pakiety oprogramowania.

Dla pracowników i doktorantów Wydziału dostępne jest oprogramowanie antywirusowe firmy Sophos oraz oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w ramach licencji MSDN DreamSpark Premium, udostępniane również studentom uczestniczących w zajęciach z jego użyciem. Uwadze pracowników i studentów należy także polecić możliwość zakupu oprogramowania w ramach subskrypcji i licencji zbiorowych obsługiwanych przez Centralny Ośrodek Informatyki PW.

W ramach licencji akademickiej w laboratorium 105 dostępne jest oprogramowaniu RAD Studio. Jest to pakiet kompilatorów C++ Builder oraz Delphi. Narzędzia te pozwalają na tworzenie wieloplatformowych natywnych aplikacji (środowiska Windows, iOS, OS X, Android a wkrótce również Linux) w połączeniu z obsługą danych w chmurze oraz z wykorzystaniem internetu rzeczy (IoT). Studenci uczestniczący z zajęciach mają również możliwość otrzymania licencji studenckich do wykorzystania na domowych komputerach. Informacje na temat oprogramowania można uzyskać w pokoju 106B u dr inż. Łukasza Kotyńskiego.

 

Embarcadero Education Partner

In our classes, you’ll use the award-winning Delphi and C++Builder tools—which have been chosen by developers around the world to build secure and scalable applications faster than any other solutions.

More than 3 million users worldwide have been relying on Embarcadero products for over 30 years.

 

 

* * *

Zwracamy także uwagę na możliwości wykorzystywania otwartego oprogramowania, w tym dostępnego bezpłatnie w ramach licencji GNU Public License (GPL). Oprogramowanie to wykorzystywane jest już w kilku pracowniach wydziałowych. Dzięki warunkom licencji GPL, studenci i pracownicy mogą korzystać bezpłatnie z szerokiej gamy (kilkadziesiąt tysięcy pakietów) oprogramowania o różnorodnym przeznaczeniu.

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator