Oprogramowanie

W ramach zakupionych licencji zborowych, Wydział udostępnia pracownikom, doktorantom i studentom wybrane pakiety oprogramowania.

Dla pracowników i doktorantów Wydziału dostępne jest oprogramowanie antywirusowe firmy Sophos oraz oprogramowanie firmy Microsoft udostępniane w ramach licencji MSDN DreamSpark Premium, udostępniane również studentom uczestniczących w zajęciach z jego użyciem. Uwadze pracowników i studentów należy także polecić możliwość zakupu oprogramowania w ramach subskrypcji i licencji zbiorowych obsługiwanych przez Centralny Ośrodek Informatyki PW.

Zwracamy także uwagę na możliwości wykorzystywania otwartego oprogramowania, w tym dostępnego bezpłatnie w ramach licencji GNU Public License (GPL). Oprogramowanie to wykorzystywane jest już w kilku pracowniach wydziałowych. Dzięki warunkom licencji GPL, studenci i pracownicy mogą korzystać bezpłatnie z szerokiej gamy (kilkadziesiąt tysięcy pakietów) oprogramowania o różnorodnym przeznaczeniu.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator