Bezpieczeństwo dostępu do sieci i użytkowania poczty

Użytkownikom komputerów podłączonych do sieci wydziałowej usilnie zalecamy stosowanie zabezpieczeń w postaci programów antywirusowych, filtrów i zapór (firewall). Dla użytkowników systemu MS-Windows dostępne jest w ramach zakupionej przez Wydział licencji zbiorowej oprogramowanie antywirusowe firmy Sophos.


Środki bezpieczeństwa stosowane na komputerach w pracy okazują się niewystarczające, jeśli użytkownicy przenoszą na komputery w pracy pliki z innych, niedostatecznie chronionych komputerów (np. z komputerów domowych). Licencja na oprogramowanie Sophos obejmuje również prywatne komputery pracowników.

Stosowanie oprogramowania antywirusowego, filtrów i zapór nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa. Ryzyko inwazji można zmniejszyć przede wszystkim zachowując czujność i ostrożność przy korzystaniu z poczty elektronicznej i przeglądaniu stron sieciowych:

  • Otrzymując e-mail od nieznanego nadawcy, powinniśmy go niezwłocznie usunąć, jeżeli nie dotyczy on konkretnej sprawy służbowej. W żadnym wypadku nie klikamy na odsyłaczach ani obrazkach zamieszczonych w treści takich listów. Nie otwieramy także spakowanych załączników, np. plików .zip zabezpieczonych hasłami. W ten sposób rozsyłają się automatycznie wirusy, omijając nasze skanery antywirusowe, które nie potrafią sprawdzać spakowanych archiwów z założonym hasłem. Jest przy tym bardzo mało prawdopodobne, żeby ktoś wysyłał nam ważną informację zaszyfrowanym plikiem, podając w tym samym liście do tego pliku hasło.
  • W żadnym wypadku w odpowiedzi na prośby przesyłane e-mailem nie podajemy haseł.
  • Haseł dostępu do komputerów służbowych i systemu poczty nie udostępniamy innym osobom.
  • Listy pochodzące według ich nagłówka od znanych nam nadawców traktujemy także z ostrożnością. Nagłówek listu łatwo jest sfałszować.

Należy sobie również zdawać sprawę, że metody ataków ulegają ciągłej ewolucji, dlatego użytkowane oprogramowanie należy regularnie aktualizować (łaty bezpieczeństwa na system operacyjny, przeglądarki i inne elementy oprogramowania, bazy danych pakietu antywirusowego). Więcej wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania sieci znajdziemy na stronach sieciowych poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa (np. producentów oprogramowania, firm zajmujących się analizami bezpieczeństwa i produkcją oprogramowania atywirusowego) w czasopismach komputerowych, na stronach sieciowych dostawców dostępu do internetu, a także banków.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator