Sieć komputerowa

Ponad 300 komputerów pracujących w laboratoriach dydaktycznych i na stanowiskach pracowniczych połączonych jest przewodową siecią lokalną Ethernet o przepustowości 1 Gb/s, połączoną z siecią Politechniki Warszawskiej. Na terenie Wydziału funkcjonują również punkty dostępowe sieci bezprzewodowej, obejmujące swym zasięgiem obszary:

  • sali wykładowej w Starej Kotłowni
  • czytelni i pracowni komputerowej w Bibliotece Wydziałowej
  • parteru w niskiej części budynku
  • VI piętra w niskiej części budynku
  • I piętra w wysokiej części budynku
  • IX piętra w wysokiej części budynku


Informacje o metodzie dostępu można uzyskać w Bibliotece Wydziałowej oraz w sekretariacie ZIBJŚ (p. 609).

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator