Spotkania Rady Konsultacyjnej

W dniu 26 listopada 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Rady Konsultacyjnej Wydziału Inżynierii Środowiska. Program spotkania obejmował następujący porządek:

1. Dyskusja nad propozycjami zmiany nazwy Wydziału – prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga.

2. Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – prof. dr hab. inż. Marek Gromiec.

3. Informacja o planowanych zmianach w programie studiów związanych z audytem KAUT – dr inż. Jarosław Chudzicki.

4. Informacja nt. obchodów 100-lecia odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

W końcowej części spotkania Dziekan Wydziału, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga uhonorował członków Rady Konsultacyjnej medalami 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator