Studia podyplomowe

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska prowadzone są obecnie następujące kierunki studiów podyplomowych:


UWAGA !!!
ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH DLA UCZESTNIKÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Informujemy, iż począwszy od dnia 01.09.2015 r. należności wobec Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska opłaty za studia podyplomowe
Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów
należy wpłacać na indywidualny numer konta bankowego.
Informacja o indywidualnym numerze konta jest widoczna po zalogowaniu się w systemie USOSWeb, dostępnym pod adresem:
https://usosweb.usos.pw.edu.pl w sekcji Dla studentów -> Rozliczenia.
W celu zalogowania się do systemu USOSWeb należy podać: login (numer PESEL) oraz dotychczasowe hasło z systemu rekrutacyjnego.


REJESTRACJA  KANDYDATÓW  NA  STUDIA  PODYPLOMOWE

Uprzejmie informujemy, że:
1.    od dnia 18 sierpnia 2014 r. rejestracja kandydatów na studia podyplomowe rozpoczynające się od semestru zimowego r. ak. 2014/2015 odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” za pośrednictwem elektronicznego formularza, dostępnego na stronie:

https://rekrutacja.pw.edu.pl

2.    link do systemu informatycznego „Rekrutacja PW” dostępny jest również na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Studia-podyplomowe-posiadajace-decyzje-JM-Rektora-na-uruchomienie

3.    rejestracja poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” dotyczy osób, które jeszcze nie złożyły wymaganych dokumentów

4.    informacje na temat studiów podyplomowych, wymaganych dokumentów i miejsca składania tych dokumentów znajdują się na stronie:

http://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-podyplomowe/Studia-podyplomowe-posiadajace-decyzje-JM-Rektora-na-uruchomienie

5. wydrukowany z systemu informatycznego „Rekrutacja PW” formularz kandydata na studia podyplomowe wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami koniecznymi do rejestracji, kandydat na studia podyplomowe składa w sekretariacie wybranych studiów podyplomowych.

6. Należy zachować hasło i numer identyfikacyjny kandydata z procedury rejestracyjnej w systemie informacyjnym „Rekrutacja PW”, ponieważ będą one stanowić hasło i numer identyfikacyjny słuchacza studiów podyplomowych potrzebne do logowania w serwisie USOSWeb.

Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo, Auditing Energetyczny oraz Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej
Adres: Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: 22 234-59-45, fax.: 22 621 33 70
www: www.is.pw.edu.pl
Kierownik studiów: dr inż. Olgierd Niemyjski, pok. 130
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Sekretarz studiów: Maria Gołębska, pok. 302, tel.: (22) 6213609, (22) 2347887, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty: wydrukowana karta zgłoszenia z systemu rekrutacja.pl, kopia dyplomu magisterskiego do potwierdzenia za zgodność z oryginałem na I zjeździe

Charakterystyka studiów:
Studia podyplomowe adresowane są głównie do:
 • kadry inżynierskiej przedsiębiorstw ciepłowniczych,
 • eksploatatorów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych i instalacji odbiorczych,
 • inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją zarówno systemów ciepłowniczych jak też wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego.

Tematyka Studiów obejmuje zagadnienia:

 • eksploatacji systemów ciepłowniczych między innymi: regulacji, strat ciepła, redukcji kosztów pracy,
 • regulacji i sterowania pracą węzłów cieplnych i instalacji c.o. w warunkach rzeczywistego zapotrzebowania na energię odbiorców ciepła,
 • niekonwencjonalnych źródeł ciepła,
 • skojarzonej gospodarki cieplno-chłodniczej,
 • problemy związane z wdrożeniami dyrektyw Unii Europejskiej i nowych norm PN-EN,
 • poszerzenie wiedzy z zakresu wymiany ciepła, ciepłownictwa, ogrzewnictwa
 • problemy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, ustawa o efektywności energetycznej- białe certyfikaty, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie,
 • zagadnienia z zakresu wykonywania Audytu efektywności energetycznej.

Studia przygotowują absolwentów do wykonania audytów energetycznych i projektów prac modernizacyjnych w systemach ciepłowniczych, źródłach ciepła i instalacjach wewnętrznych centralnego ogrzewania budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Po zdaniu egzaminu dotyczącego audytu energetycznego absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu audytingu energetycznego. Po spełnieniu wymogów stawianych przez program Studiów Podyplomowych absolwenci uzyskają dyplom uprawniający do wykonania świadectw charakterystyki energetycznej: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, usługowych, produkcyjnych i gospodarczych.

Wymagania dla słuchaczy studiów: ukończenie studiów magisterskich lub inżynierskich, posiadanie komputera osobistego na zajęciach studiów podyplomowych
Czas trwania:

2 semestry (220 godz.)
od października do czerwca

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń i opinia Komisji Kwalifikacyjnej
Termin zgłoszeń: Rekrutacja rusza już w lipcu 2018r. - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!
Opłaty: 5900 PLN
Informacje dodatkowe: zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów)
w godz. 10:00-18:00 – godziny mogą ulec zmianie

 

Inżynieria Gazownictwa

Opis studiów

Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych Politechniki Warszawskiej
Adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: 22-234-53-11 tel: 22-234-75-06
Kierownik studium: prof. dr hab. inż. Andrzej Osiadacz
andrzej.osiadacz@is.pw.edu.pl
Sekretarz studium: dr inż. Małgorzata Kwestarz
malgorzata.kwestarzis.pw.edu.pl
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia wydrukowana po zarejestrowaniu się na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci, odpis dyplomu
Charakterystyka studium: Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi technikami oraz metodami zarządzania w gazownictwie. Studia są adresowane do osób posiadających wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawnicze, zainteresowanych uaktualnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie. Program studiów przewiduje zajęcia w następujących grupach tematycznych: komputerowe metody obliczania sieci gazowych, techniczne problemy transportu i magazynowania gazu, techniczne problemy dystrybucji i użytkowania gazu, technika pomiarowa w gazownictwie. O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (inżynierskich, magisterskich lub licencjackich). O przyjęciu kandydatów na Studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia są dwusemestralne, w ogólnym wymiarze około 300 godzin wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Nauka trwa przez dziewięć miesięcy od października do czerwca. Zajęcia odbywają się w soboty i w niedziele. Proponujemy dwa zjazdy w każdym miesiącu (8 godzin zajęć w sobotę i 8 godzin w niedzielę).
Czas trwania: 2 semestry (300 godz.)
od października do czerwca
Zasady naboru: Zgłoszenia od kandydatów na studia podyplomowe a są przyjmowane tylko drogą internetową, przez stronę główną Politechniki Warszawskiej: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci.
Termin zgłoszeń: do 25 września
Opłaty: 6000 PLN
Informacje dodatkowe: Zajęcia odbywają się
 • sobota w godz: 11.00-19.00
 • niedziela w godz: 8.00-16.00
Zakres merytoryczny Studium na stronie: www.ig.is.pw.edu.pl
Słowa kluczowe: energetyka gazowa, rynek gazu, sieci płynowe, obliczanie sieci, prowadzenie ruchu sieci

Klimatyzacja i chłodnictwo

Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Politechnika Warszawska
Adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: (22) 2347887, fax.: (22) 8252992
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kierownik studium: dr inż. Jacek Hendiger, pok. 127, tel.: (22) 2346010, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Sekretarz studium: Maria Gołębska, pok. 302, tel.: (22) 6213609, (22) 2347887, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty: Wydrukowana karta zgłoszenia z systemu "Rekrutacja PW" https://rekrutacja.pw.edu.pl, kopia dyplomu do potwierdzenia za zgodność z oryginałem na I zjeździe
Charakterystyka studium:

Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w jednostkach projektowych i wykonawczych w dziedzinie urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, a także w służbach eksploatacyjnych obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej. Ukończenie studiów podyplomowych będzie także pomocne dla osób zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Studium pozwala na rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej, potrzebnej przy projektowaniu, budowie i eksploatacji współczesnych systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

W programie studiów znajdują się między innymi takie zagadnienia jak: jakość powietrza i komfort cieplny, procesy przygotowania powietrza, systemy wentylacji i klimatyzacji, projektowanie sieci przewodów, obliczenia akustyczne, podstawy techniki chłodniczej, obiegi i czynniki chłodnicze, urządzenia instalacji chłodniczych, wytwornice wody lodowej, pompy ciepła.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Warszawskiej oraz innych specjalistów z dziedziny wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa.

W ramach studiów podyplomowych realizowane są zajęcia dotyczące wykonywania pomiarów i regulacji w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Omawiana jest metodyka prowadzenia pomiarów parametrów pracy instalacji, między innymi temperatury, wilgotności, różnicy ciśnienia, prędkości powietrza i szczelności. Zajęcia praktyczne zapoznają słuchaczy ze stosowanymi przyrządami pomiarowymi oraz umożliwiają przeprowadzenie rzeczywistych pomiarów.

W ramach studiów realizowane jest także szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Program szkolenia uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, audytem energetycznym, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Niezależnie od świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia przygotowującego do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie wykonywania pomiarów w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Czas trwania: 2 semestry (220 godz.)
od listopada do czerwca
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 31 października
Opłaty: 5900 PLN
Informacje dodatkowe: Zajęcia odbywają się: piątek (12:00-18:00), sobota (9:00-18:00), niedziela (9:00-15:00) - godziny mogą ulec zmianie, harmonogram zjazdów zostanie ogłoszony przed rozpoczęciem zajęć.
Słowa kluczowe: inżynieria środowiska, wentylacja, klimatyzacja, chłodnictwo, ochrona środowiska, inżynieria komunalna

Systemy oddymiania budynków - wentylacja pożarowa

Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej przy udziale Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej
Adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: (22)234-50 21 tel/fax.: (22)825-29-92
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kierownik studium: dr inż. Grzegorz Kubicki
Sekretarz studium: Maria Gołębska, pok.302
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia doc, odpis dyplomu
Charakterystyka studium: Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm Studium organizowane przez Politechnikę Warszawską przy wsparciu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej pod patronatem Komendy Głównej Straży Pożarnej adresowane jest głównie do kadry inżynierskiej firm projektowych i budowlanych, przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej budynków, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz inżynierów zajmujących się projektowaniem i modernizacją systemów wentylacji i klimatyzacji.
Podczas trwania zajęć słuchacze będą mieli możliwość uczestnictwa w wykładach, zajęciach audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej,ITB, CNBOP oraz innych znanych i cenionych fachowców z dziedziny ochrony przeciwpożarowej i wentylacji pożarowej.
Studium pozwala na rozszerzenie i uzupełnienie najbardziej aktualnej wiedzy teoretycznej oraz praktycznej, niezbędnej przy projektowaniu, budowie, eksploatacji, a także wykonaniu odbiorów współczesnych systemów oddymiania obiektów budowlanych różnego typu. Ukończenie studium będzie także pomocne dla inżynierów zajmujących się dystrybucją nowoczesnych systemów ochrony przeciwpożarowej.
Na zakończenie studium uczestnik otrzyma dyplom ukończenia zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów R.P.
Czas trwania: 2 semestry (200 godz.)
od października do czerwca
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 20 września
Opłaty: 5000 PLN
Informacje dodatkowe: Zajęcia odbywają się: piątek (13:00-18:00), sobota (9:00-15:00), 12 zjazdów
Słowa kluczowe: wentylacja pożarowa, oddymianie budynków, ochrona przeciwpożarowa

Uzdatnianie wody, oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie odpadów

Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej
Adres: 00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.:(22) 234-15-85 (22)234-75-97
tel/fax.: (22)234-15-85
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Kierownik studium: dr inż. Katarzyna Umiejewska
pokój 512, (22) 234-7229
Sekretarz studium: mgr Magdalena Woźniak, pok. 414a
Wymagane dokumenty: odpis dyplomu, xero dowodu osobistego, wybór formy płatności
Charakterystyka studium: Studia podyplomowe adresowane są do kadry inżynierskiej, zatrudnionej w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej lub odpowiedzialnych za gospodarkę wodno-ściekową w zakładach przemysłowych, zwłaszcza do osób o wykształceniu pokrewnym do inżynierii środowiska oraz do osób zatrudnionych w organach administracji państwowej. W ramach studiów istnieje okazja do pogłębienia wiedzy z przedmiotów podstawowych: hydraulika, chemia wody i ścieków, biologia, biotechnologia oraz uaktualnienie wiedzy z podstawowych przedmiotów specjalistycznych: współczesne technologie i urządzenia do oczyszczania wody, ścieków i unieszkodliwiania odpadów, gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych, optymalizacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, automatyzacja i sterowanie procesami technologicznymi, odnowa wody, polityka wodna UE i jej implikacje dla Polski, standardy jakości i ochrony wód w przepisach krajowych, UE i WHO. Ponadto istnieje margines kilkunastu godzin przedmiotów obieralnych, które mogą być indywidualnie corocznie uzgadniane wg zapotrzebowania słuchaczy. Temat pracy końcowej uczestnik Studiów wybiera samodzielnie, ale po akceptacji Kierownika Studiów. Jako dokument poświadczający ukończenie studiów uczestnik otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. poz. 279.
Czas trwania: 2 semestry (210 godz.)
od października do czerwca
Praca końcowa: ostatnie zajęcia Studiów poświęcone są prezentacji przygotowanej pracy końcowej. Praca powinna być złożona na płycie.
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń poprzez portal: https://rekrutacja.pw.edu.pl
Termin zgłoszeń:

planowany termin rozpoczęcia edycji: druga połowa października br.

 - TRWA NABÓR
Opłaty: 4500 PLN
Informacje dodatkowe:

Program ramowy

Słowa kluczowe: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria komunalna

 

 

Śródlądowy Transport Wodny

Organizator: Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej
Adres:

00-653 Warszawa, ul. Nowowiejska 20
tel.: 22 234-78-87, 22 234-78-32, fax.: 22 825-29-92

Kierownik studiów: Prof. nzw. dr hab. inż. Jan Winter
Sekretarz studiów:

Mgr inż. Błażej Smoliński,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Wymagane dokumenty: karta zgłoszenia wydrukowana po zarejestrowaniu się na stronie: http://www.pw.edu.pl/Kandydaci, odpis dyplomu
Charakterystyka studiów: Celem studiów jest wykształcenie nowoczesnej kadry zarządzającej w zakresie śródlądowego transportu wodnego – zarówno administracji dróg wodnych, gospodarki wodnej, armatorów, logistyki – w tym administracji samorządowej i rządowej, dysponującej aktualną wiedzą i umiejętnościami pod kątem technicznym, prawnym i ekonomicznym.
Studium adresowane jest do osób profesjonalnie zainteresowanych rozszerzeniem i aktualizacją swojej wiedzy w zakresie śródlądowego transportu wodnego, projektowania i utrzymania dróg wodnych, floty śródlądowej oraz zagadnień logistycznych, w tym multimodalnych centrów. Studium oferuje także przybliżenie zagadnień środowiskowych oraz prawnych jak również ekonomicznych.
Czas trwania: 2 semestry (240 godz.) od października do czerwca
Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń
Termin zgłoszeń: do 30 września
Opłaty: 6000 PLN
Informacje dodatkowe:

Zajęcia odbywają się: piątek, sobota, niedziela (10 zjazdów)
w godz. 12:45 – 19.00 (piątek)
w godz. 09:00 – 19.00 (sobota)
w godz. 09:00 – 12.30 (niedziela)
zakres merytoryczny studiów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Słowa kluczowe: inżynieria środowiska, żegluga śródlądowa, drogi wodne, transport multimodalny
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator