GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi (2017)


 

7th IWA conference on odours & air emissions.

September 25-27, 2017 - Warsaw, Poland

Konferencja organizowana jest przez International Water Association (IWA) przy wsparciu Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Call For Papers

 


VII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt.:

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja (2017)

Uwaga! Zmiana miejsca Konferencji!!

 


XVII Międzynarodowa Konferencja Techniczna Kontroli Zapór
Budowle Piętrzące – Eksploatacja i Monitoring

 

XVII Technical Dam Control International Conference
Hydraulic Structures - Exploitation and Monitoring

Zaproszenie

Komunikat / First announcement

Formularz rejestracyjny / Registration form

Karta zgłoszenia


 

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

"INNOWACYJNOŚĆ W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI"

www.konferencja-innowacyjnosc2016.pl 

 


 

Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne - projektowanie, wykonanie, eksploatacja (2015)

 


 

 GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator