Zbiory

Biblioteka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska gromadzi techniczną literaturę naukową związaną z inżynierią i ochroną środowiska w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Zbiory biblioteczne obejmują 48065 tomów książek i ok. 9779 wolumenów czasopism (w tym 83 tytuły w prenumeracie bieżącej).

Od 2002 roku Biblioteka aktywnie uczestniczy w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym ALEPH, który udostępnia studentom, doktorantom i pracownikom WIŚ zasoby wszystkich bibliotek wchodzących w jego skład. Jednocześnie zasoby naszej Biblioteki dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu ALEPH z poziomu Katalogu Centralnego Biblioteki Głównej PW

Dla naszych czytelników Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oferuje łącza do pełnotekstowych czasopism i książek w wersji on-line, pochodzących zarówno z prenumeraty komercyjnych baz danych oraz ze źródeł typu Open Access. Szczegółowe informacje w zakładce Lista tytułów e-źródeł na stronie www.bg.pw.edu.pl

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator