O bibliotece

Biblioteka Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska gromadzi techniczną literaturę naukową związaną z inżynierią i ochroną środowiska w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Zbiory biblioteczne obejmują 48065 tomów książek i ok. 9779 wolumenów czasopism (w tym 83 tytuły w prenumeracie bieżącej).

Od 2002 roku Biblioteka aktywnie uczestniczy w zintegrowanym systemie biblioteczno-informacyjnym ALEPH, który udostępnia studentom, doktorantom i pracownikom WIŚ zasoby wszystkich bibliotek wchodzących w jego skład. Jednocześnie zasoby naszej Biblioteki dostępne są dla wszystkich użytkowników systemu ALEPH z poziomu Katalogu Centralnego Biblioteki Głównej PW

Dla naszych czytelników Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej oferuje łącza do pełnotekstowych czasopism i książek w wersji on-line, pochodzących zarówno z prenumeraty komercyjnych baz danych oraz ze źródeł typu Open Access. Szczegółowe informacje w zakładce Lista tytułów e-źródeł na stronie www.bg.pw.edu.pl

 

Pamiętaj!

Stan wypożyczeń można sprawdzać na bieżąco poprzez system.

Informujemy Naszych Czytelników również o możliwości samodzielnej prolongaty wypożyczonych książek: można dokonać jednorazowego przedłużenia w przypadku tytułów wypożyczonych na 1, 2, 3 miesiąc/ce po zalogowaniu się na swoim koncie czytenika z poziomu katalogu on-line ze strony www.bg.pw.edu.pl

 

UWAGA: Za przetrzymywanie książek poza termin zwrotu naliczana jest opłata specjalna. Każdy dzień przetrzymania jednej książki to 0,30 groszy opłaty specjalnej (ok. 9 zł miesięcznie). Opłatę należy uiścić w Bibliotece, w której jest naliczana.

W Bibliotece WIBHiŚ PW opłaty pobierane są w gotówce w Wypożyczalni w pok. 320 lub za pośrednictwem usługi płatności elektronicznych PayU widocznej na koncie bibliotecznym czytelnika.

 

 

Tu nas znajdziesz !

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator