Informacje/Szkolenia

 

"UWAGA STUDENCI I ROKU!!!
Przysposobienie biblioteczne prowadzone jest drogą elektroniczną na Platformie Edukacyjnej PW.

Zaliczenie szkolenia jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów magisterskich (którzy jeszcze nie ukończyli szkolenia)."

Dostęp do kursu „Przysposobienie Biblioteczne” oraz "Przysposobienie biblioteczne dla Filii PW w Płocku" będzie aktywny dla poszczególnych wydziałów według harmonogramu: 

http://www.bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/640-szkolenie-biblioteczne-dla-studentow-i-roku-studiow-pierwszego-stopnia-2


 

BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich

Od dnia 18 grudnia 2017 r. istniej możliwość wypożyczania książek z innych bibliotek warszawskich uczelni.

 • BiblioWawa - System Wypożyczeń Warszawskich, to wspólny projekt bibliotek warszawskich uczelni wyższych oferujący możliwość wypożyczania zbiorów tychże bibliotek na zasadzie wzajemności.

   

   

   

   

   

  Z systemu mogą korzystać:

  • studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych wszystkich stopni kształcenia PW (z wyłączeniem studentów studiujących w ramach programów wymiany międzyuczelnianej np.Erasmus. MOST, MOSTAR);
  • słuchacze studiów podyplomowych PW;   
  • pracownicy PW, z wyjątkiem osób zatrudnionych na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.

  Każda osoba, która jest uprawniona do korzystania z BiblioWawa zgłasza potrzebę korzystania z usługi w Wypożyczalni Studenckiej BG PW (Gmach Główny PW, parter, pok.71).

  Szczegółowe informacje o BiblioWawa: http://www.bibliowawa.bg.pw.edu.pl/

 

 


 

Korzystanie z Biblioteki możliwe jest wyłącznie na podstawie legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej. Od 2008 roku w Bibliotece czynna jest Pracownia Komputerowa z dostępem do internetu, z której korzystać mogą studenci od III roku studiów oraz pracownicy naszego Wydziału. Warunki korzystania z Pracowni określa oddzielny regulamin. Pomieszczenia biblioteczne, w tym czytelnia, objęte są zasięgiem sieci bezprzewodowej.

 

 

Konta umożliwiające dostęp do oprogramowania Microsoft zakładane są w godz.:


Poniedziałek - czwartek: 14.00 - 15.00
Piątek: 11.00 - 12.00

 

 

Zapraszamy do korzystania z serwisu Bibliotekarzy dziedzinowych BG PW

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator