CZASOPISMA ZAGRANICZNE:

1. Advances in Water Resources - wersja elektroniczna od roku 2004 r. (m) sygn. P.756  pokaż

2. Antonie Van Leeuwenhoek - wersja elektroniczna od 2003 r. kwartalnik sygn. P.42 pokaż

3. Applied and Environmental Microbiology P dwutygodnik  sygn. P.128 pokaż

4. Aqualine Abstracts - wersja elektroniczna od 2006 r. dwumiesięcznik sygn. P.791 pokaż

5. Biocycle - wersja elektroniczna od 2013 r. (m) sygn. P.391 pokaż

6. Biodegradation - wersja elektroniczna od 2003 r. dwumiesięcznik sygn. P.802 pokaż

7. Biotechnology and Bioengineering -wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley'a dwutygodnik sygn. P.316 pokaż

8. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology - wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.743 pokaż

9. Environmental Toxicology - wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley' a dwumiesięcznik sygn. P.833 pokaż

10. Environmental Toxicology and Chemistry - wersja elektroniczna od 2007 w bazach Wiley'a miesięcznik sygn. P.853 pokaż

11. Fundamental and Applied Limnology (stary tyt. Archiv für Hydrobiologie) P (m) sygn. P.260 pokaż

12. Gefahrstoffe Reinhaltung der Luf P (m) sygn. P.57 pokaż

13. HLH - Heizung, Lüftung, Klima, Haustechnik  P (m) sygn. P.812 pokaż

14. (The) International Journal on Hydropower and Dams  P dwumiesięcznik sygn. P.868 pokaż

15. Journal of Applied Microbiology - wersja elektroniczna od 2010 r. dwumiesięcznik sygn. P.159 pokaż

16. Journal of Hydroinformatics P (k) sygn. P.834 pokaż

17. Journal of the American Water Works Association - wersja elektroniczna od 2013 r. (m) sygn. P.109 pokaż

18. Letters in Applied Microbiology -wersja elektroniczna od 2010 r. dwumiesięcznik sygn. P.159a pokaż

19. MMBR Microbiology and Molecular Biology Reviews P (k) sygn.P.118 pokaż

20. Müll und Abfall P (m) sygn. P.726 pokaż

21. Pollution Atmospherique - wersja elektroniczna od 2013 r. (k) sygn. P.651 pokaż

22. Risk Analysis - wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.801 pokaż

23. SBZ - Sanitär Heizungs und Klimatechnik D (ostatni rocznik 2009) sygn. P.825 pokaż

24. The Science of the Total Environment - wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.780 pokaż

25. TGA – Fachplaner  D (ostatni rocznik 2009) sygn. P.848 pokaż

26. Umwelt Magazin P (m) sygn. P.710 pokaż

27. Water Environment Research P (m) sygn. P.127 pokaż

28. WLB-Wasser, Luft und Boden P (m) sygn. P.266 pokaż

29. Wasser und Abfall P (m) sygn. P.581 pokaż

30. Wasserwirtschaft P (m) sygn. P.579 pokaż

31. Waste Management - wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.805 pokaż

32. Water Research - wersja elektroniczna od 2004 r. sygn. P.619 pokaż

33. Water Science and Technology - wersja elektroniczna od 2005  r. sygn. P.836 pokaż

34. Water Supply. Water Science and Technology - wersja elektroniczna od 2005 r. sygn. P.846 pokaż

35. Lärmbekämpfung : Zeitschrift für Akustik, Schallschutz und Schwingungstechnik sygn. P.824 
(stary tyt.Zeitschrift für Lärmbekämpfung) P dwumiesięcznik pokaż

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator