WRD

Doktoranci, podobnie jak studenci, mają swoich reprezentantów w postaci Wydziałowej Rady Doktorantów. Wybierani na roczną kadencję członkowie WRD starają się działać na rzecz i w imieniu doktorantów Wydziału m.in. zasiadając w Radzie Wydziału, wielu komisjach wydziałowych (m.in. Rekrutacyjna, stypendialne, ds. Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia) oraz na forum uczelnianym i krajowym.

Szczegółowe informacje dotyczące Wydziałowej Rady Doktorantów znajdziecie w dziale Skład oraz Działalność. Zapraszamy!

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator