Seminarium

Zgodnie z Regulaminem Studiów Doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska (3 lipca 2012 r.) w modelowym planie studiów na wszystkich semestrach (1.-8.) występuje moduł Seminarium Naukowe (SN1, SN2, itd.). Łącznie do zdobycia w ramach tego modułu jest 16 punktów ECTS. Seminarium Naukowe (SN1, ..., SN8) może być organizowane w Zakładzie lub w Katedrze; może też mieć charakter środowiskowy krajowy lub międzynarodowy.  Wymiar przedmiotu SNk wynosi 2 punkty ECTS. Warunki zaliczenia SNk ustala  i zaliczenia dokonuje prowadzący seminarium.

Ułatwieniem wywiązywania się z powyższych obowiązków może być informacja zamieszczona w działach Zakładowe oraz Doktoranckie.

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator