Eksperci

prof. dr hab. inż. Marek Nawalany

 Obszary specjalizacji naukowej:

 • Matematyczne i numeryczne modele hydrodynamiki przepływu i transportu masy w wodach podziemnych
 • Analiza systemowa w ochronie środowiska
 • Systemy dynamiczne w środowisku naturalnym

Wybrane prace i publikacje naukowe:

 • Nawalany M., Loga M. Fermentation Tube Test for Indirect Water Sampling, Hydrology: Current Research, vol. 5, no. 1, 1-6, 2014
 • Nawalany M., Zijl Wouter Gravity-driven Flow In 3-Dimensional Aquifer-Aquitard Systems: The Velocity Oriented Approach to Modeling, Proceedings of the International Symposium on Regional Groundwater Flow: Theory, Applications and Future Development, China Geological Survey Commission on Regional Groundwater Flow, IAH, China, 2013
 • Nawalany M., Grodzka M. River-Aquifer Interaction – Analytical Solution for Groundwater Horizontal Flow Model vs. Velocity Oriented Approach in 3D,  artykuł przyjęty do Journal of Hydrogeology of Latina America, Bogota, 2012
 • Nawalany M. Editorial, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Water Management, 164 (5): 211-212 (ISSN: 1741-7589, IF: 0.731, 20 pkt.) doi:10.1680/wama.2011.164.5.211, 2012
 • Nawalany M., Loga M. Fermentation tube test statistics for  direct water sampling and comments on the Thomas formula. Journal of Water and Health,  Vol. 8 Issue 3, p431 , 2010

Ostatnio realizowane projekty badawcze:

 • 2013-2016, „Zintegrowany System Monitoringu”, projekt naukowo-badawczy NCBiR w ramach Programu Blue-Gas
 • 2013-2016, „Ekołupki”, projekt naukowo-badawczy NCBiR w ramach Programu Blue-Gas
 • 2009-2011, „Metodyka wyznaczania ufności i precyzji ocen oraz ryzyka błędnej klasyfikacji płynących wód powierzchniowych na podstawie pomiarów monitoringowych realizowanych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – grant rozwojowy
 • 2009-2011, „Badanie jakości wód podziemnych w rejonie CELSA S.A.”
 • 2009, „System gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych monitoringu wód”, Norweski Mechanizm Finansowy

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji dot. działalności naukowej profesora Marka Nawalanego można odnaleźć na stronie:

http://hydrologia.net/tiki-index.php?page=prof.+dr+hab.+in%C5%BC.+Marek+Nawalany

 

dr hab. Ewa Karwowska, prof. PW

Mikrobiolog w Zakładzie Biologii na Wydziale Inżynierii Środowiska PW.

Obszary specjalizacji naukowej:

 • Biotechnologia w inżynierii środowiska, mikrobiologia
 • Monitorowanie jakości środowiska: bioremediacja gruntów z produktów ropopochodnych, zastosowanie procesów biotechnologicznych do usuwania i odzyskiwania metali ze ścieków i odpadów przemysłowych,
 • Zjawiska związane z rozwojem drobnoustrojów w paliwach
 • Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza
 • Wpływ nanocząstek na mikroorganizmy

Osiągnięcia naukowe i nagrody:

 • Współautorstwo technologii nominowanej do nagrody w konkursie ,,Polski Produkt Przyszłości" 2001 "Biotechnologia usuwania metali ciężkich"
 • Współautorstwo technologii nagrodzonej medalem na IV Genius International Invention Exhibition, Budapeszt 2002 "Microbiological leaching of heavy metals from sewage sludge".
 • Współautorstwo technologii nagrodzonej brązowym medalem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 "Usuwanie metali ciężkich ze ścieków i szlamów galwanizerskich”
 • Patent P 199954, 2001 r. Sposób mikrobiologicznego usuwania metali ze ścieków i osadów ściekowych (twórcy: E. Karwowska,  M. Łebkowska)
 • Patent PL 210890, 2012 r. Bioreaktor do usuwania metali ze ścieków przemysłowych (twórcy: M. Jęczalik, E. Karwowska, A. Tabernacka)

Wybrane prace i publikacje naukowe:

 • Karwowska E., Andrzejewska-Morzuch D., Łebkowska M., Tabernacka A., Wojtkowska M., Telepko A., Konarzewska A. Bioleaching of Metals from printed circuit boards supported with surfactant-producing bacteria, Journal of Hazardous Materials, 264, pp. 203-2010,2014
 • Kurtycz P., Karwowska E., Ciach T., Olszyna A., Kunicki A. Biodegradable Polylactide (PLA) Fiber Mats Containing Al2O3-Ag Nanopowder Prepared by Electrospinning Technique - Antibacterial Properties, Fibers and Polymers, 14,8, pp. 1248-1253,2013
 • Jastrzębska A.M., Polis P., Kurtycz P., Olszyna A., Karwowska E., Tabernacka A., Mosdorf P., Kunicki A.R. New Non Phyto and Eco-Toxic Alumina-Stabilized Silver and Praseodymium Nanoparticles. International Journal of Applied Ceramic Technology, 10,6, 2013
 • Karwowska E., Mrozowicz M., Zawada A., Ząbkowski T., Ziemkowska W., Kunicki A.R., Olszyna A. Impact of Al2O3 nanopowders characterised  by various physicochemical properties on growth of green alga Scenedesmus quadricauda, Advances in Applied Ceramics, 111,3, pp 142-148,2012
 • Łebkowska M., Zborowska E., Karwowska E., Miaśkiewicz-Pęska E., Muszyński A., Tabernacka A., Naumczyk J., Jęczalik M. Bioremediation of soil polluted with fuels by sequential multiple injection of native microorganisms: Field-scale process in Poland. Ecological Engineering,, 37, 1895-1900, 2011

Ostatnio realizowane projekty badawcze:

 • 2005-2006, „Production of biogas and fertilisers out of wood and straw”; Projekt UE PROBIO. nr kontraktu COOP-CT-2003-508174; 2004-2006; dofinansowanie na podst. decyzji Ministra nr 134/E-365/6. PR UE/DIE 261/2005-2006, kierownik projektu ze strony polskiej
 • 2009-2012, „Usuwanie metali ciężkich z odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów”, grant finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 0680/B/PO1/2009/37, kierownik projektu


dr hab. Małgorzata Wojtkowska

Obszary specjalizacji naukowej:

 • Jakość wód powierzchniowych i jakość osadów dennych zbiorników wodnych
 • Metale w wodach i osadach dennych zbiorników wodnych
 • Specjacja metali w osadach dennych.

Osiągnięcia naukowe i nagrody:

 • Nagroda Zespołowa Stopnia II Rektora PW za osiągnięcia naukowe 1998

Wybrane prace i publikacje naukowe:

 • Wojtkowska M. Migration and Forms of Metals in Bottom Sediments of Czerniakowskie Lake, Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 90 (2): 165-169, 2013
 • Wojtkowska M., Bogacki J. Wykorzystanie analizy specjacyjnej w monitoringu metali ciężkich w osadach dennych na przykładzie rzeki Utraty, Ochrona Środowiska, 34 (4): 43-46, 2012
 • Wojtkowska M. Content of selected heavy metals in water and riverbed sediments of the Utrata river, Environment Protection Engineering No. 3, Vol. 37, 55-62, 2011
 • Karwowska E., Andrzejewska-Morzuch D., Łebkowska M., Tabernacka A., Wojtkowska M., Telepko A., Konarzewska A. Bioleaching of Metals from printed circuit boards supported with surfactant-producing bacteria, Journal of Hazardous Materials, 264, pp. 203-2010,2014
 • Wojtkowska M., Dmochowski D. Seasonal character of changes in nitrogen forms in waters of Korytów and Łąki Korytowskie in retention reservoirs, Environment Protection Engineering, No2, Vol.35, 2009

Ostatnio realizowane projekty badawcze:

 • 10.2009-10.2012, „Usuwanie metali ciężkich z odpadów przemysłowych przy wykorzystaniu mieszanych konsorcjów mikroorganizmów”, grant prowadzony w Zakładzie Biologii, Nr N N305 068037, nr umowy 0680/B/P01/2009/37, kierownik: dr hab. Ewa Małgorzata Karwowska
 • 2003 – 2010, „Wykonanie badania wody i osadów rzeki Utraty”, współpraca z Urzędem Miasta Pruszkowa, 501H/1110/4153,4215, kierownik pracy: dr Małgorzata Wojtkowska
 • 2003 – 2007, współpraca z Fundacją Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic oraz Starostwem Powiatowym w Żyrardowie i Analiza chemiczna próbek osadów dennych ze zbiornika wodnego Hamernia, gmina Radziejowice, powiat Żyrardów oraz badanie jakości wody i osadów dennych zbiorników małej retencji na obszarze powiatu Żyrardów, kierownik: dr Małgorzata Wojtkowska,
 • 11.2003 - 11.2006, "Ocena szkodliwości odcieków z wysypisk odpadów komunalnych na podstawie badań ekotoksykologicznych", grant prowadzony w Zakładzie Biologii, Nr projektu 4 T09D 001 25, kierownik: dr B. Słomczyńska
 • 2001-2004, udział w międzynarodowym projekcie: The FP5 Europen Project Sewing „SYSTEM FOR EUROPEAN WATER  MONITORING” , kierownik prof. Dr hab. inż. Andrzej Filipkowski 

 

dr inż. Grzegorz Sinicyn

Obszary specjalizacji naukowej:

 • Modelowanie przepływu wód podziemnych oraz transportu masy w wodach podziemnych
 • Wykorzystanie Systemów Informacji Przestrzennej w zagadnieniach ochrony środowiska
 • Hydrologia z uwzględnieniem hydrometrii

Osiągnięcia naukowe i nagrody:

 • Nagroda Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo badawcze
 • „ZŁOTA KREDA” za rok akademicki 2009/2010 w kategorii prowadzący ćwiczenia/ laboratoria / projekty, Wydziałowy Uczelniany Samorząd Studentów, 2010
 • Nagroda indywidualna Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia pierwszego za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2009, październik 2010

Wybrane prace i publikacje naukowe:

 • „Schematyzacja warunków hydrogeologicznych na potrzeby numerycznego modelowania przepływu w JCWPd”. Pod red. J.Michalaka, M.Nawalanego i A. Sadurskiego. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 2011
 • Kulig A., Lelicińska-Serafin K., Sinicyn G. Impact of Technological Solutions and Operating Procedures on Odour Nuisance of Municipal Solid Waste Landfills in Poland, NOSE International Conference on Environmental Odour Monitoring & Control, Renato Del Rosso [red.]. vol. 23. , str.249-254, 2010
 • Kulig A., Sinicyn G., Czyżkowski B., Lelicińska-Serafin K., Heidrich Z., Podedworna J. Identification and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland, Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection, CzechPolTrade. Prague, vol. 9, 549-563, 2008
 • Kulig A., Sinicyn G., Czyżkowski B., Lelicińska-Serafin K., Heidrich Zb., Podedworna J. Identification and survey of the sources of potential olfactory impact in municipal management in Poland, Modern Chemical Technology in Agriculture and Environment Protection, CzechPolTrade. Prague, vol. 9, pp. 549-563, 2009
 • Manczarski P., Sinicin G., Roszczyńska I. Some environmental aspects of ship repair work on floating docks – management of wastes, POLISH MARITIME RESEARCH, Special issue 2005, Gdańsk, 2005
 • „Koncepcja Systemu Informacyjnego Państwowego Monitoringu Środowiska”, praca zamawiana dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, maj 2001 

Ostatnio realizowane projekty badawcze:

 • 09 – 12.2012 „Badania modelowe technologii remediacji wód podziemnych w rejonie Celsa ‘Huta Ostrowiec’, wykorzystujące poszerzony monitoring tych wód w odniesieniu do stężeń trichloroetenu i tetrachloroetenu”
  Kierownik projektu
 • 04.2011 – 02.2012 „Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych zlewni Kamiennej i Iłżanki”, współautor dokumentacji
 • 02.2009 – 04.2011 „Badania monitoringowe oraz modelowe stężeń trichloroetenu i tetrachloroetenu w środowisku gruntowo-wodnym oraz w wodach podziemnych w rejonie Celsa ‘Huta Ostrowiec’”
 • 12.2007 – 04.2010 „Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej; Szczegółowa identyfikacja, inwentaryzacja i charakterystyka źródeł odorantów w gospodarce komunalnej”, projekt zamawiany PBZ-MEiN-5/2/2006
 • 03.2009 – 12.2009 „Opracowanie i testowanie metod statystycznej analizy danych monitoringu wód dla potrzeb optymalizacji pomiarów opracowania ogólnego systemu ocen stanu wód powierzchniowych, oceny jakości wód i raportowania zg.z Ramową Dyrektywą Wodną”, projekt realizowany na zlecenie WIOŚ w Krakowie

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji dot. działalności naukowej doktora Grzegorza Sinicyna można odnaleźć na stronie:

http://hydrologia.net/tiki-index.php?page=dr%20in%C5%BC.%20Grzegorz%20Sinicyn

 

dr inż. Wiktor Treichel

Obszary specjalizacji naukowej:

 • Modelowanie matematyczne w inżynierii i ochronie środowiska
 • Optymalizacja systemów wód podziemnych
 • Wielokryterialne wspomaganie decyzji i analiza wielokryterialna
 • Metody numeryczne

Wybrane prace i publikacje naukowe:

 • Grodzka M., Treichel W. Kalibracja modelu przepływu wód podziemnych na przykładzie ujęcia miejskiego w Koninie, Gospodarka Wodna nr 8/2013, s.311-316, 2013
 • Treichel W., Kucharek M. Optimization of groundwater quality monitoring network using information theory and simulated annealing algorithm. Biuletyn PIG, nr (441): 193-200, 2010
 • Treichel W. Wspomaganie decyzji w ocenie i racjonalnym wykorzystaniu zasobów wód podziemnych. Biuletyn PIG, nr (442): 153-158, 2010
 • Treichel W., Grabarczyk C. Symulacja komputerowa procesu filtrowania wody i optymalizacja jego parametrów. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 84 (10): 18-22, 2010
 • Larroque F., Treichel W., Dupuy A. Use of unit response functions for management of regional multilayered aquifers: application to the North Aquitaine Tertiary system (France). Hydrogeology Journal, 16 (2): 215-233, 2008

Ostatnio realizowane projekty badawcze:

 • 2013-2016, Grant badawczy BG1/EKOŁUPKI/13 „EKOŁUPKI – Przyjazne środowisku i wykonalne z ekonomicznego punktu widzenia technologie gospodarowania wodą, ściekami i odpadami przy wydobyciu gazu z łupków”, wykonawca, projekt koordynowany przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • 2008-2013, Grant badawczy nr N N525 410535 „Wpływ terenów miejsko-przemysłowych na zasoby i eksploatację wód podziemnych na przykładach miast Tarnowskie Góry i Tarnów”, główny wykonawca, projekt koordynowany przez Uniwersytet Śląski w Sosnowcu, kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 • 2004-2007, Grant badawczy 4 T07E 002 27 „Zastosowanie metod optymalizacji i wielokryterialnego wspomagania decyzji w gospodarowaniu wodami podziemnymi dla potrzeb zaopatrzenia w wodę aglomeracji śląskiej”, kierownik projektu

Dodatkowe informacje:

członek Senatu PW, członek Rady Wydziału, członek Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą, Pełnomocnik Dziekana ds. studiów anglojęzycznych, wieloletni Pełnomocnik Dziekana ds. programu Erasmus, Sekretarz Sekcji Inżynierii Sanitarnej KILiW PAN

 

dr inż. Joanna Rucińska

Obszary specjalizacji naukowej:

 • Efektywność energetyczna budynków oraz systemy techniczne i źródła energii
 • Analizy energetyczne budynków oraz ich systemów, analizy emisji zanieczyszczeń do środowiska, analizy ekonomiczne
 • Analiza zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach oraz ich wpływ na środowisko

Osiągnięcia naukowe i nagrody:

 • Stypendium z  projektu „Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej
 • Nagroda „Najlepszego studenta na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej” w latach 2005/2005 oraz 2003/2004

Wybrane prace i publikacje naukowe:

 • Rucińska J., Zawada B. Adaptacja oprogramowania TRNSYS do warunków Polski (przez doświadczalną weryfikację wyników symulacji dla budynku jednorodzinnego),    Konferencja Naukowo Techniczna Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, Politechnika Łódzka, Łódź, Słok 18-20 czerwiec, 2013
 • Panek. A, Rucińska J., Trząski A. Energy Certification of Windows In Poland, SB11 Helsinki - World Sustainable Building Conference,  18-21 październik, 2011, Helsinki, Finlandia
 • Kwiatkowski J., Rucińska J., Wiszniewski A. Analysis of improving of the building energy standard economical approach, SB11 Helsinki - World Sustainable Building Conference,  18 -21 październik 2011, Helsinki, Finlandia
 • Kwiatkowski J., Rucińska J., Wiszniewski A. Analiza dostosowania różnych budynków do standardu budynku energooszczędnego, Miesięcznik Energia i Budynek 9/2010, 2010
 • Rucińska J., Panek A., Narowski P. Determination the Dimensionless
  Reference Numerical Parameter (a0) and Reference Time Constant (?0) for Polish Residential Buildings, Międzynarodowa Konferencja Clima 2010, 9-13 Maj/2010, Antalya Turcja

Ostatnio realizowane projekty badawcze:

 • 2011 – 2013, "Optymalizacja rocznych kosztów energii w budynku jednorodzinnym z zachowaniem komfortu cieplnego", grant promotorski realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.
 • 2007 – 2011 „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju”, projekt STEP realizowany na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej:
 • 2006 – 2007, projekt BEEN  Baltic Energy Efficiency Network for the Building Stock.
 • 2009, „Planowanie z wykorzystaniem Zintegrowanych Systemów Energetycznych ZSE w budynkach użyteczności publicznej”, projekt  Intend Integrated Energy Design In Public Buildings
 • 2009 -2010, „Ocena i udoskonalenia wprowadzania dyrektywy EPBD dla nowych budynków i budynków remontowanych”, projekt ASIEPI
Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator