Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia - adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2. Kopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu)
3. Odpis dyplomu magisterskiego (proszę pamiętać o podpisie pod zdjęciem!).
4. Zgoda przyszłego opiekuna naukowego z określeniem tematyki pracy doktorskiej*
5. Zgoda Kierownika Zakładu/ Katedry na realizację pracy doktorskiej w danym Zakładzie/ Katedrze*
6. Życiorys (w formie CV)
7. Kwestionariusz osobowy**
8. Karta informacyjna**
9. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów*
10. 4 aktualne fotografie o wym. 35x45mm - (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
11. Zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI - płytę proszę podpisać!
12. Dokumenty i materiały zawierające dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji Kandydata i jego doświadczeń w pracy zawodowej (np. wykaz publikacji, zrealizowane projekty, itp).
13. Dokument - informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia*
14. Dowód wniesienia opłaty za legitymację doktoranta - 17 zł.

* formularze do pobrania w Biurze Dziekana, pok. nr 112  budynek  IŚ
** - dokumenty do wydrukowania z systemu informatycznego ,,Rekrutacja PW"

Płatność przelewem na numer rachunku bankowego:

78 1240 1053 5111 8217 0010 0091

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko opłata za legitymację doktoranta.
Właścicielem konta jest Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

Informacja dla Kandydatów na Studia Doktoranckie (pobierz).


Zgodnie z pismem Prorektora ds. Studiów nr RD-46-16/600/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. Kandydaci na studia doktoranckie rozpoczynające się od semestru zimowego r. AK. 2014/2015 obowiązani są od dnia 18 sierpnia 2014 r. rejestrować się poprzez system informatyczny ,,Rekrutacja PW", za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl (pobierz).

Tryb postępowania przy rejestracji i zapisach kandydatów na studia doktoranckie (pobierz).

 

Wszystkich chętnych studiami doktoranckimi na naszym Wydziale zapraszamy już w przyszłym roku
:-)

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator