Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia doktoranckie zobowiązani są rejestrować się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW”, za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego na stronie www.rekrutacja.pw.edu.pl/dok. Rekrutacja elektroniczna trwa do 31.08.br!!!

1. Podanie o przyjęcie na studia - adresowane do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.
2. Kopia dowodu osobistego (dowód osobisty do wglądu).
3. Odpis dyplomu magisterskiego (proszę pamiętać o podpisie pod zdjęciem!).

4. Zgoda przyszłego opiekuna naukowego z określeniem tematyki pracy doktorskiej*
5. Zgoda Kierownika Zakładu/ Katedry na realizację pracy doktorskiej w danym Zakładzie/ Katedrze*
6. Życiorys (w formie CV).
7. Kwestionariusz osobowy**
8. Karta informacyjna**

9. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów* 
10. 4 aktualne fotografie o wym. 35x45mm - (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem).
11. Zdjęcie w wersji elektronicznej na nośniku CD
plik: JPG; maks. 150 kilobajtów; 2 cm x2,5 cm (300x375 pikseli); 300 DPI płytę proszę podpisać!
12. Dokumenty i materiały zawierające dodatkowe informacje dotyczące kwalifikacji Kandydata i jego doświadczeń
w pracy zawodowej (np. wykaz publikacji, zrealizowane projekty, itp).

13. Dokument – informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata na studia i inne formy kształcenia ***

 

* formularze do pobrania w Biurze Dziekana, pok. nr 112  budynek  WIBHiIŚ.

** formularze do wydrukowania z systemu informatycznego „Rekrutacja PW”.

*** formularz wydawany w momencie składania dokumentów.

 

Dokumenty  należy  składać  w  Biurze Dziekana,  pok.  112  budynek  WIBHiIŚ,  w  terminie od 23 sierpnia do 4 września 2017r. w godz. 9-15.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 8 września br. na tablicy ogłoszeń obok pok. nr 5, a także na stronie internetowej Wydziału w zakładce „Dla Doktorantów”.

Informacja dla Kandydatów na Studia Doktoranckie (pobierz).

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator