Aktualności

Akcja stypendialna

Zarządzenie Dziekana nr 7/2019 z dnia 09/09/2019 w sprawie kryterium  przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów  doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska PW

Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana nr 7/2019 z dnia 09/09/2019

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana nr 7/2019 z dnia 09/09/2019

Zarządzenie Dziekana nr 8/2019 z dnia 09/09/2019 w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na  Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2019 z dnia 09/09/2019

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2019 z dnia 09/09/2019


 

Zgodnie z § 198 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się w szkole doktorskiej. Na Politechnice Warszawskiej utworzono pięć Szkół Doktorskich, przy czym kształcenie doktorantów na Wydziale IBHiIŚ jest realizowane w Szkole nr 4 i nr 5.

Zgodnie z ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce studia doktoranckie rozpoczęte w roku akademickim 2018/2019 i wcześniej będą prowadzone na dotychczasowych zasadach do 31.12.2023 r.

W przypadku potrzeby skonsultowania szczególnie trudnej sprawy lub braku odpowiedzi na pytanie w zakładce http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/doktoranci lub https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie proszę skontaktować się z Panią prof. Ewą Karwowską, Kierownikiem Studiów Doktoranckich ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ).


UBEZPIECZENIE NNW

Składkę na ubezpieczenie NNW w roku akademickim 2018/2019 w wysokości 39 zł można wpłacać na numer konta bankowego:
71 1240 1053 5111 8100 0010 0091
Firma ubezpieczająca – UNIQA


Okres ubezpieczenia:
Dzień następny od dnia wykonania przelewu do 30.09.2019 r.

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.

Okres ubezpieczenia to 01.10.2018 - 30.09.2019. Obejmuje również okres wakacji, ferii zimowych, praktyk studenckich oraz prywatnie spędzanego czasu poza uczelnią na terenie Polski jak i za granicą.


WAŻNE TERMINY DLA I ROKU SD!!!

28.09.br (piątek) o godz. 13:00 w sali 115 - odbędzie się spotkanie informacyjne z prof. dr hab. Ewą Karwowską – Kierownikiem Studiów Doktoranckich, a także z panem mgr inż. Błażejem Smolińskim – Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów. Bardzo ważna jest Państwa obecność na tym spotkaniu!!!, bowiem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące Studiów Doktoranckich zostaną na nim przedstawione i szczegółowo omówione.

Także 28.09.br zapraszam Państwa  do pok. 112 w celu dopełnienia pozostałych  formalności m.in. podpisania umowy oraz odebrania legitymacji. Aby odebrać legitymację należy dokonać wpłaty 17zł na osobiste konto podane w programie USOS, tylko po dostarczeniu dowodu wpłaty legitymacja zostanie Państwu wydana !!!

01.10.br (poniedziałek) godz. 13.00 w sali nr 124 – odbędzie się spotkanie z panem mgr inż. Błażejem Smolińskim Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów. Po spotkaniu zostaniecie Państwo zaprowadzeni na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego. Na Uroczystości tej planowane jest wręczenie Państwu Kart Uczestnika Studiów Doktoranckich (Indeksów).


Komunikat WKR ds. Studiów Doktoranckich


Zarządzenie nr 1/2018 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o granty dziekańskie dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Zarządzenie nr 2/2018 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty dziekańskie Dziekana Wydziału dla pracowników oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowane ze środków na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich


Zarządzenie nr 14/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wytycznych do zasad prowadzenia przewodów doktorskich w oparciu o cykl publikacji


 Informacja dla doktorantów PW o konieczności korzystania począwszy od 1 czerwca 2018 r. wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) w korespondencji z Uczelnią.


 

Uwaga doktoranci!!!

W Sekcji Studiów Doktoranckich na ul. Polnej można przedłużać ważność  legitymacji  doktoranta  (oczywiście w godzinach przyjęć).

Karty Uczestnika Studiów Doktoranckich po rejestracji można odbierać w Biurze Dziekana w pok. nr 112.


Zarządzenie nr 9/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW


WAŻNE TERMINY DLA I ROKU SD!!!

02.10.br (poniedziałek) godz. 13.00 w sali nr 124 – odbędzie się spotkanie z Panem mgr inż. Błażejem Smolińskim Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów, po spotkaniu zostaniecie Państwo zaprowadzeni na Uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego. Na Uroczystości tej planowane jest wręczenie Państwu Kart Uczestnika Studiów Doktoranckich (Indeksów).

04.10.br (środa) o godz. 14:00 w sali nr 115- odbędzie się spotkanie informacyjne z dr hab. Ewą Karwowską, prof. PW – Kierownikiem Studiów Doktoranckich, a także z Panem mgr inż. Błażejem Smolińskim – Przewodniczącym Wydziałowej Rady Doktorantów. Bardzo ważna jest Państwa obecność na tym spotkaniu!!!, bowiem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące Studiów Doktoranckich zostaną na nim przedstawione i szczegółowo omówione.

Także 04.10.br zapraszam Państwa  do pok. 112 w celu dopełnienia pozostałych  formalności m.in. podpisanie umowy, odbiór legitymacji, aby odebrać legitymację należy dokonać wpłaty 17zł na osobiste konto podane w programie USOS, tylko po dostarczeniu dowodu wpłaty legitymacja zostanie Państwu wydana .


Zarządzenie nr 5/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie kryterium przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie nr 6/2017 Dziekana Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW


ZAPROSZENIE na cykl wykładów prof. Jhy-Chern LIU z Taiwan Tech (National Taiwan University of Science and Technology).

Serdecznie zapraszamy Doktorantów i Studentów studiów magisterskich na cykl wykładów prowadzonych w języku angielskim. Wykłady będą prowadzone przez prof. Jhy-Chern LIU z Taiwan Tech (National Taiwan University of Science and Technology).

Tematyka wykładów:
1. Removal and recovery of phosphate as minerals from industrial wastewater (2 h)
2. Rainwater harvesting - Experiences in Tajwan (2 h)
3. Removal and recovery of phosphate as minerals from industrial wastewater  (2 h)
4. Sustainable water environment (2 h)
5. E-waste and rare metals recovery (2 h)

Wykłady odbywać się będą w Sali Rady Wydziału:
- poniedziałek 26 czerwca 2017, 11.00 – 14.00
- wtorek 27 czerwca 2017, 10.00 – 13.00
- środa 28 czerwca 2017, 10.00 – 12.00
- czwartek 29 czerwca 2017, 10.00 – 12.00.

Przedmiot będzie mógł zostać zaliczony jako przedmiot obieralny prowadzony w języku angielskim za 3 ECTS.
Obecność na min. 9 h zajęć – ocena 4,5
Obecność na min. 8 h zajęć – ocena 4,0
Obecność na min. 7 h zajęć – ocena 3,5
Obecność na min. 6 h zajęć – ocena 3,0.

Granty dziekańskie

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana do 24 maja 2017 r.

Wzór wniosku jest określony w zał. nr 6 do Zarządzenia nr 29/2012 Rektora z 26 kwietnia 2012 r. (https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/30ae24e03044b6162b54d54b22c1739a.pdf).

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Zarządzeniach Dziekana WIBHiIŚ nr 1 i nr 2 z 2017 r.

Osobą odpowiedzialną merytorycznie jest Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki, dr hab. inż. Andrzej Kulig – prof. PW.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 czerwca 2017 r.


Akcja stypendialna

Zarządzenie Dziekana nr 9/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium  przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów  doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie Dziekana nr 10/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na  Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

Zarządzenie Dziekana nr 11/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej dla Doktorantów

Zarządzenie Dziekana nr 12/2016 z dnia 15/09/2016 w sprawie ustalenia kryteriów i sposobu tworzenia list rankingowych przy przyznawaniu stypendiów Rektora za wybitne osiągnięcia w nauce dla doktorantów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych  na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Stypendia START dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Szczegóły...

 

Szanowni Państwo

Dysponuje wykazem ocen z wykładów semestru letniego, r. ak. 2015/2016  Centrum Studiów Zaawansowanych PW, osoby zainteresowane swoim wynikiem
proszę o kontakt.

Monika Nesterowicz

 

Ważne terminy dla I roku SD:

Do dnia 04.10.br (wtorek) można składać w pokoju 801 (lub wrzucić do skrzynki przed drzwiami tego pokoju) wnioski stypendialne.  We wniosku należy podać ŚREDNIĄ ZE STUDIÓW a nie ocenę końcową z dyplomu!!!. Do wniosku można dołączyć dodatkowe informacje o dorobku naukowym (np. pierwsza strona publikacji). 

Wnioski powinny być KOMPLETNE!!!

WAŻNE: Warunkiem ubiegania się o stypendium doktoranckie jest dołączenie PISEMNEGO potwierdzenia, że dany doktorant będzie miał zagwarantowane godziny dydaktyczne (60h w ciągu całego roku akademickiego).

Pełna treść rozporządzeń Rektora odnośnie stypendiów jest dostępna na stronie internetowej uczelni: 

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2016/Zarzadzenie-Rektora-nr-39-2016-z-dnia-25-08-2016

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2015/Zarzadzenie-Rektora-nr-36-2015-z-dnia-31-08-2015

30.09.br (piątek) godz. 13.30 w sali nr 124 – odbędzie się spotkanie z Panią mgr inż. Dominiką Muchą Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów, po spotkaniu zostaniecie Państwo zaprowadzeni na Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. Na Uroczystości tej planowane jest wręczenie Państwu Kart Uczestnika Studiów Doktoranckich (Indeksów).

03.10.br (poniedziałek) o godz. 13:00 w sali nr 115- odbędzie się spotkanie informacyjne z prof. dr hab. Ewą Karwowską – Kierownikiem Studiów Doktoranckich, a także z Panią mgr inż. Dominiką Muchą - Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów. Bardzo ważna jest Państwa obecność na tym spotkaniu!!!, bowiem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące Studiów Doktoranckich zostaną na nim przedstawione i szczegółowo omówione.

Także 03.10.br od godz. 10-ej zapraszam Państwa  do pok. 112 w celu dopełnienia pozostałych  formalności m.in. podpisanie umowy.

 

Metody geostatystyczne

Informacja o przedmiocie Metody geostatystyczne, który zostanie uruchomiony w ramach studiów doktoranckich

 

IV Konferencja Doktorantów Inżynierii Środowiska

Konferencja odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w budynku Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska.   

Konferencja rozpocznie się o godz. 8:25 w sali Rady Wydziału i potrwa do ok. godz. 14:00.

W ramach konferencji zostanie wygłoszonych 15 referatów oraz zostanie przedstawionych 11 posterów.

Po szczegóły zapraszamy do zakładki: Konferencja.

 

Granty dziekańskie

Wnioski należy składać w Biurze Dziekana do 11 maja 2016r.

Wzór wniosku jest okreslony w zał. nr 6 do Zarzadzenia nr 29/2012 Rektora z 26 kwietnia 2012.

Szczegoly dotyczace konkursu znajduja sie w Zarzadzeniach Dziekana WIBHiIS nr 3 i nr 4 z 2016r.

Osoba opowiedzalna merytorycznie jest Prodziekan ds. Ogolnych i Nauki prof. nzw. dr hab. inz. Andrzej Kulig: Andrzej.Kulig@is.pw.edu.pl.

Roztrzygnięcie konkursu nastapi 23 maja 2016r.

 

Prace naukowe - możliwość publikacji!

Istnieje możliwość zgłaszania nowych publikacji (artykułów) do Prac Naukowych PW z serii „Inżynieria Środowiska” pt. „Współczesne problemy inżynierii i ochrony środowiska”.

Szczegóły dotyczące formy przygotowania artykułu znajdują się na stronie internetowej Wydziału IBHiIŚ (http://www.is.pw.edu.pl/index.php/pl/home/zeszyty-naukowe/informacje-dla-autorow) i OW PW (http://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=dla_autorow).

 

Terminarz akcji kwaterunkowej

Terminarz akcji kwaterunkowej na rok akademicki 2016/2017

 

Stypendium im. Zofii Dachniewskiej

Z przyjemnością informujemy, że Pani Zofia Dachniewska ufundowała stypendium dla studentów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016. O stypendium mogą ubiegać się studenci będący w trudnej sytuacji materialnej, mający zaliczony I rok studiów oraz wykazujący średnią ocen z zaliczeń i egzaminów nie mniejszą niż 4,5. W załączeniu Regulamin stypendium.

Wnioski należy składać do 25 stycznia 2016 r. w Biurze Spraw Studenckich, Gmach Biurowy ul. Noakowskiego 18/20, pok. 210 w godz. 10.00-14.00.

 

Ważne terminy - stypendia i umowy!

Do dnia 08.12.br  (w godzinach 8:00-15.30)  zapraszamy po odbiór decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium.

Doktoranci I roku, którzy nie podpisali umów proszeni są o zgłoszenie się do pok. 112 do dnia 7.12.br. w godz. 8:00-15.30.

 

Stypendium dla najlepszych doktorantów

Przypominamy o możliwości składania winsoków  o przyznanie stypendium z WFS PW dla wyróżniających się doktorantów - szczegóły w załączniku.

 

Aktualności ogólnouczelniane dla doktorantów

Facebook RDPW - informacje o szkoleniach, konferencjach, imprezach integracyjnych i wiele więcej! Polubcie stronę i bądźcie na bieżąco!

Możecie się też dopisać do Grupy Doktorantów PW na Facebooku!

 

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW (SWFiS)

Szczegóły dotyczace planu i kontakt znajdziecie pod adresem: http://www.swfis.pw.edu.pl/Aktualnosci

 

Zapisy na języki obce w Studium Języków Obcych PW (SJO)

Kalendarium zapisów: 

 • Oferta zajęć na www.sjo.pw.edu.pl w aktualnościach - od 4.09.2015
 • Rozpoczęcie zapisów - 16.09.2015 od godz. 12:00
 • Informacje o grupach nieutworzonych - 6.10.2015
 • Informacje o salach - 8.10.2015
 • Ostateczne zamknięcie zapisów - 23.10.2015. Po tym terminie zmiana lub dopisanie się do grupy nie będzie możliwe.
 • Początek lektoratów, na które zapisy odbywały się przez Internet – 9.10.2015

Szczegółowe info w pliku.

 

Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) - wykłady podstawowe i wykłady specjalne, semestr zimowy 2015/2016

Szczegóły na stronie: http://www.konwersatorium.pw.edu.pl/oferta/

 

Seminarum Pedagogiczne dla doktorantów

Zapisy na zajęcia z Seminarium Pedagogicznego w semestrze zimowym 2015/2016 zostaną uruchomione w dniu 13.10.2015 (wtorek) o godz. 18.00 i będą trwały do dnia19.10.2015 (poniedziałek) do godz. 23.00.

Zapisy będą odbywać się wyłącznie elektronicznie. Strona www.

Zajęcia będą się odbywać w dniach: wtorki w godzinach 16.30 - 19.45 (wykłady) oraz środy lub czwartki (ćwiczenia z Emisji głosu, godziny zajęć w zależności od wybranej grupy).

Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie zamieszczony w dniu 13.10.2015 tutajhttp://www.spd.pw.edu.pl/?q=spd/harmonogram

Zapisując się na zajęcia należy wybrać wszystkie wykłady oraz jedną ze wskazanych grup z ćwiczeń z Emisji głosu (wg preferowanego terminu zajęć).

Pierwsze zajęcia: 20.10.2015 (wtorek), godz. 16.15, sala ... Gmach Główny PW. 

 

Akcja stypendialna - stypendia dla najlepszych doktorantów, socjalne

Wnioski o stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne i zapomogi składamy do 12.10.2015  (poniedziałek).
Przypominamy również, że do wniosków powinno zostać dołączone oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik 9 do zarządzenia Rektora 37/2015).

 

Odbiór kart uczestnika studiów doktoranckich

Zapraszam po odbiór kart uczestnika studiów doktoranckich (indeksów) po rejestracji.

 

Ważne terminy dla I roku Studiów Doktoranckich!!!

1.10.2015 (CZWARTEK) GODZ. 13.00 W SALI NR 240 - odbędzie się spotkanie z Panią mgr inż. Dominiką Muchą Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów, po spotkaniu zostaniecie Państwo zaprowadzeni na Uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego. Na Uroczystości tej planowane jest wręczenie Państwu Kart Uczestnika Studiów Doktoranckich (Indeksów).

6.10.2015 (WTOREK) O GODZ. 13:00 W SALI NR 240 - odbędzie się spotkanie informacyjne z prof. dr hab. Ewą Karwowską - Kierownikiem Studiów Doktoranckich, a także z Panią mgr inż. Dominiką Muchą - Przewodniczącą Wydziałowej Rady Doktorantów. Bardzo ważna jest Państwa obecność na tym spotkaniu, bowiem wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące Studiów Doktoranckich zostaną na nim przedstawione i szczegółowo omówione.

                                                               data publikacji: 23/09/2015

Akcja stypendialna

31 sierpnia ukazało się nowe rozporządzenie p. Rektora, w związku z czym mamy nowe terminy składania wniosków i nowe formularze dotyczące stypendiów doktoranckich i stypendiów projakościowych.

Nieprzekraczalny termin składania nowych wniosków to 24.09.2015r. (czwartek) dotyczy to również nowoprzyjętych doktorantów !

Dokumenty znajdziecie niebawem w zakładce Dokumenty --> Studia oraz w e-mailu przesłanym przez Kierownika Studiów Doktoranckich (9.09.2015).

Pytania możecie kierować do Kierownika Studiów Doktoranckich oraz do przedstawicieli samorządu doktoranckiego (WRD).

Powodzenia !

                                                               data publikacji: 10/09/2015

Domy studenckie

Zasady przyznawania miejsc w Domach Studenckich PW w Akcjach Kwaterunkowych na rok. akad. 2015/2016 dla obecnych studentów oraz Terminarz Akcji Kwaterunkowej dla doktorantów

 

                                                                data publikacji: 24/04/2015

 

III KONFERENCJA DOKTORANTÓW INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Konferencja odbędzie się 29 maja 2015 roku w godzinach 8:15-15:00 w sali 115 (Sala Rady Wydziału) na I piętrze budynku Wydziału Inżynierii Środowiska.   

 

                                                                data publikacji: 07/04/2015

Zarządzenie Rektora

Bardzo prosimy o zapoznanie się z treścią Zarządzenia  Rektora nr 56/2014 z dnia 15/09/2014 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w obiektach i na terenach Politechniki Warszawskiej.

data publikacji: 24/09/2014

 

 

Centrum Studiów Zaawansowanych (CSZ) - wykłady podstawowe i wykłady specjalne, semestr zimowy 2014/2015

Szczegóły znajdziecie na stronie CSZ.

 data publikacji: 24/09/2014

 

Zmiana wysokości opłat za legitymację doktorancką

W związku z wejściem w życie Decyzji  nr 18/2014 Rektora PW z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniającej decyzję nr 29/2012 Rektora PW w sprawie wprowadzenia elektronicznej legitymacji doktoranta oraz ustalenia wysokości i sposobu uiszczania opłat za wydanie tej legitymacji i jej duplikatu, obowiązują nowe stawki:

- za wydanie elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę w wysokości 22 zł

- za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji doktoranta pobiera się opłatę w wysokości 33 zł

- nr konta Uczelni, na które należy wnieść opłatę: 78 1240 1053 5111 8217 0010 0091

data publikacji: 3/03/2014

Akcja stypendialna

Zarządzenie Dziekana nr 7/2019 z dnia 09/09/2019 w sprawie kryterium  przyznawania stypendium doktoranckiego uczestnikom stacjonarnych studiów  doktoranckich na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i  Inżynierii Środowiska PW

Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana nr 7/2019 z dnia 09/09/2019

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana nr 7/2019 z dnia 09/09/2019

Zarządzenie Dziekana nr 8/2019 z dnia 09/09/2019 w sprawie kryterium przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej uczestnikom stacjonarnych studiów doktoranckich na  Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
Załącznik 1 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2019 z dnia 09/09/2019

Załącznik 2 do Zarządzenia Dziekana nr 8/2019 z dnia 09/09/2019

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator