Nowy Prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na Prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński. Więcej...

Podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na Prezesa PIIB został wybrany prof. dr hab. inż. Zbigniew Franciszek Kledyński.

Seminarium

Dnia 12 kwietnia br. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyło się Seminarium zorganizowane przez firmę Sika Poland Sp. z o.o. i Koło Naukowe Inżynierii Wodnej pt. „Systemowe rozwiązania izolacji i uszczelnień obiektów hydrotechnicznych, podziemnych i oczyszczalni ścieków”.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie MS Office dla pracowników oraz studentów PW

Centrum Informatyzacji PW udostępniło pracownikom Politechniki Warszawskiej oprogramowanie MS Office wraz z subskrypcją na okres 36 miesięcy.

Dodatkową korzyścią z zawartej umowy jest możliwość skorzystania z oprogramowania przez wszystkich studentów PW.

Umowa na dzierżawę licencji została zawarta na okres 3 lat z możliwością późniejszego przedłużenia bądź odkupienia licencji na preferencyjnych warunkach.

Więcej...

Walne zebranie Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej

Z przyjemnością informujemy że w dniu 17 lutego o godz. 15:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Absolwentów Inżynierii Sanitarnej. Obrady odbywać się będą w sali 611 gmachu Wydziału. Po zakończeniu walnego zgromadzenia odbędzie się tradycyjne Spotkanie Noworoczne w sali Rady Wydziału i hallu na I piętrze. 

Absolwenci, którzy do tej pory nie zapisali się do Stowarzyszenia będą mieli do tego okazję, w trakcie zgromadzenia, lub też po złożeniu deklaracji osobiście w pokoju 222 po opłaceniu wpisowego, oraz składki członkowskiej.

Zapraszamy!

Prezes Stowarzyszenia

Dr inż. Jerzy Sewerynik

XII Kongres Obywatelski

W sobotę, 28. października 2017r., w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej odbędzie się XII Kongres Obywatelski pod hasłem: PARTNERSKA I WSPÓLNA POLSKA. SZACUNEK – UCZCIWOŚĆ – WSPÓŁPRACA. Więcej informacji na temat samego Kongresu oraz szczegółowy program wydarzenia znajdziecie w załączonych dokumentach. Politechnika Warszawska jest partnerem tego interesującego przedsięwzięcia. Zapraszamy Pracowników, Doktorantów i Studentów do aktywnego udziału. Dwie sesje tematyczne są dedykowane młodym:  Wpływ rewolucji cyfrowej na demokrację i społeczeństwo oraz Wizja Polski – 100 lat plus. Głos Młodych.

Program Kongresu

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator