Ocena nauczycieli akademickich

Zapraszamy za poznania się z Decyzją nr 1/2015 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska w sprawie przeprowadzenia oceny nauczycieli akademickich.

Oceń Bibliotekę!

Serdecznie zapraszamy wszystkich użytkowników Biblioteki do uczestnictwa w badaniu satysfakcji użytkowników bibliotek Systemu Biblioteczno- Informacyjnego PW.

Ankieta dostępna pod adresem :

http://ankieta.bg.pw.edu.pl/index.php/526651/lang-pl

Porozumienie o współpracy dydaktyczno-inżynierskiej pomiędzy WIŚ PW a RDOŚ w Warszawie

W dniu 18 grudnia 2014 r. w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ; http://warszawa.rdos.gov.pl/) w Warszawie podczas uroczystego plenarnego posiedzenia Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko zostało podpisane porozumienie ramowe o współpracy dydaktyczno-inżynierskiej pomiędzy Wydziałem Inżynierii Środowiska PW, a Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Ze strony Wydziału porozumienie podpisał Dziekan, prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, a ze strony RDOŚ - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Pani Aleksandra Atłowska.

Czytaj więcej...

Wykład otwarty

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na wykład otwarty połączony z dyskusją w trakcie którego profesor Paweł Wargocki  (DTU -  Technical University of Denmark) nakreśli Przyszłość wentylacji i  klimatyzacji

Czytaj więcej...

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator