Badanie antydyskryminacyjne

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest w pełni anonimowe. Aby wziąć udział w badaniu, kliknij w poniższy link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

O Roku Rzeki Wisły

Dnia 22 czerwca 2016 na wniosek oddolnej inicjatywy społecznej, Sejm RP ogłosił Rok Rzeki Wisły w 2017.

Działania pod Logo Roku Rzeki Wisły to społeczne i oddolne inicjatywy ludzi oraz organizacji pozarządowych, dążących do budowy dobrej marki rzeki Wisły.

Celem Roku Rzeki Wisły jest uruchomienie energii i działań na wielu poziomach, ale również tworzenie trwałych efektów: projektów , cyklicznych działań i produktów turystycznych, kulturalnych i społecznych o charakterze lokalnym jak również w skali ogólnokrajowej.

Czytaj więcej...

„Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce” nominowany w konkursie „Teraz Polska”!

Pracownicy Wydziału IBHiIŚ od wielu lat współpracują z Fundacją Godła Promocyjnego „Teraz Polska” uczestnicząc w pracach Branżowych Komisji Ekspertów (dotychczas na Wydziale opracowanych zostało kilkadziesiąt opinii dotyczących produktów, usług i przedsięwzięć innowacyjnych). W ubiegłym roku powstał pomysł aby do Konkursu „Teraz Polska” zgłosić własne wydziałowe przedsięwzięcie innowacyjne. Na tę inicjatywę pozytywnie zareagował dr hab. inż. Ryszard Zwierzchowski, Kierownik Zakładu Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, który zgłosił wdrożone z sukcesem przedsięwzięcie pn. „Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce”.

Czytaj więcej...

Nagroda w konkursie Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

W środowisku polskiego przemysłu, ale także polskiej nauki i techniki Godło Promocyjne „Teraz Polska” ma bardzo wysoki prestiż i jest powszechnie rozpoznawalnym znakiem promocyjnym. Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, PW realizuje wiele prac naukowo – badawczych, w tym o charakterze innowacyjnym. Z uwagi na podjętą ostatnio strategię przyspieszonego rozwoju przemysłowego Naszego Kraju, ukierunkowaną na produkty i technologie o charakterze innowacyjnym, Wydział zgłosił do konkursu „Teraz Polska” innowacyjne rozwiązanie dr hab. inż. Ryszarda Zwierzchowskiego „Akumulator ciepła dla systemów ciepłowniczych w Polsce”. Ta innowacyjna technologia znalazła już zastosowanie w kilku największych systemach ciepłowniczych w Polsce zasilanych z Elektrociepłowni EC Siekierki, EC Kraków, EC Białystok, czy też EC Bielsko Biała, przynosząc wymierne efekty w postaci oszczędności energii i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.

Czytaj więcej...

Seminarium z cyklu Ekosystem innowacyjności Politechniki Warszawskiej

Zapraszamy Pracowników i Studentów do wzięcia udziału w o kolejnym seminarium z cyklu Ekosystem Innowacyjności Politechniki Warszawskiej, zatytułowanego: Technologie informatyczne w usługach prawnych – szanse i ryzyka.

Poniżej link do informacji oraz agenda spotkania.

https://www.cziitt.pw.edu.pl/technologie-informatyczne-w-uslugach-prawnych-szanse-i-ryzyka/

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator