Warszawa w pracach dyplomowych

Informujemy, że praca magisterska naszej studentki Katarzyny Głowni (absolwentki specjalności Gospodarki Odpadami) pt. "Przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji w biogazowni - koncepcja technologiczna dla Warszawy", zrealizowana pod kierunkiem dr inż. Krystyny Lelicińskiej została nagrodzona i uzyskała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta (Warszawa w pracach dyplomowych).

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-w-pracach-dyplomowych-laureaci-konkursu

Zmiana poczty wydziałowej

W związku z migracją poczty do Centrum Informatyzacji zapraszamy do logowania do nowego systemu pocztowego:

http://webmail.pw.edu.pl/

Nastąpiła zmiana adresów e-mail z imię.nazwiskois.pw.edu.pl na imię.nazwiskopw.edu.pl.

Dotychczasowe adresy imię.nazwiskois.pw.edu.pl funkcjonują na zasadzie aliasów (wysłana na ten adres wiadomość dojdzie na konto pw.edu.pl)

Loginem jest nowy adres imię.nazwiskopw.edu.pl.

Hasło dostępne w sekretariacie Wydziału lub w dziale HelpDesk pod numerem telefonu 512 839 940.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator