Warszawa w pracach dyplomowych

Informujemy, że praca magisterska naszej studentki Katarzyny Głowni (absolwentki specjalności Gospodarki Odpadami) pt. "Przetwarzanie odpadów ulegających biodegradacji w biogazowni - koncepcja technologiczna dla Warszawy", zrealizowana pod kierunkiem dr inż. Krystyny Lelicińskiej została nagrodzona i uzyskała wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego naszego miasta (Warszawa w pracach dyplomowych).

https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/warszawa-w-pracach-dyplomowych-laureaci-konkursu

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator