Seminarium

Dnia 12 kwietnia br. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyło się Seminarium zorganizowane przez firmę Sika Poland Sp. z o.o. i Koło Naukowe Inżynierii Wodnej pt. „Systemowe rozwiązania izolacji i uszczelnień obiektów hydrotechnicznych, podziemnych i oczyszczalni ścieków”.

Przedstawiciele firmy Sika Poland Sp. z o.o. i firmy Górażdże Cement zaprezentowali zagadnienia dot. betonu wodoszczelnego, systemowych rozwiązań materiałowych izolacji obiektów podziemnych i tuneli oraz uszczelnienia i powłoki stosowane do ochrony obiektów oczyszczalni ścieków. Obecnym na Seminarium udostępniono próbki materiałów (izolacji, membran) firmy Sika.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator