Kurs "Wody pod presją"

W związku z realizacją Projektu finansowanego z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (Norweski Mechanizm Finansowy), działanie Rozwój Polskich Uczelni, na naszym wydziale rusza rekrutacja na kurs "Wody pod presją".

Celem ogólnym kursu jest wykształcenie grupy osób posiadających umiejętność planowania zadań naprawczych w zakresie osiągnięcia lub utrzymywania dobrego stanu wód powierzchniowych zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Celem bezpośrednim jest kształcenie specjalistów w zakresie ochrony wód powierzchniowych poprzez przekazanie wiedzy teoretycznej (modele) oraz umiejętności praktycznych (pomiary) niezbędnych do szacowania presji obiektów gospodarki komunalnej na wody powierzchniowe.

Kurs przeznaczony jest dla studentów studiów II i III stopnia kierunków ochrona i inżynieria środowiska lub kierunków pokrewnych, dla pracowników administracji państwowej, których działalność związana jest z wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących użytkowania wód powierzchniowych oraz odpowiedzialnych za monitoring,
dla wszystkich tych, którzy chcieliby zdobyć lub poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę na temat ochrony środowiska wód powierzchniowych o aspekty pomiarowe i modelowe.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie kursu: http://wody.hydrologia.net

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator