"Zielony Laur - 2014" dla Wydziału Inżynierii Środowiska PW

Decyzją Kapituły Nagrody "Zielonego Lauru" z dnia 20 kwietnia 2015 r. po wnikliwym rozpatrzeniu przedłożonego wniosku, przyznana została naszemu Wydziałowi nagroda jubileuszowa X edycji konkursu "Zielony Laur - 2014", organizowanego przez Polską Izbę Gospodarczą "Ekorozwój".

Nagroda została przyznana "za osiągnięcia edukacyjne w zakresie inżynierii i ochrony środowiska oraz realizację prac naukowo-badawczych z tego zakresu". Uroczysta Gala Konkursu odbyła się w dniu 6 maja 2015 r. w Pałacu Staszica PAN w Warszawie.

Wszystkim, którzy przyczynili się do otrzymania przez Wydział wyróżnienia, należą się słowa uznania i podziękowania.

Podczas Gali, prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich został wyróżniony nagrodą indywidualną "za wkład naukowy w rozwój badań w gospodarce wodno-ściekowej".

Więcej informacji na stronach:
http://www.pige.org.pl/x-edycja.htm
http://biuletyn.pw.edu.pl/Nauka-i-Dydaktyka/Nauka/Zielony-Laur-2014-dla-Wydzialu-Inzynierii-Srodowiska-PW

Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Dziekan WIŚ, podczas podziękowania za otrzymane wyróżnienie.

 

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Zaręba, Prezes Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój"; prof. dr hab. inż. Marek Gromiec, Przewodniczący Kapituły Nagrody; prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, Dziekan WIŚ; doc. dr inż. Małgorzata Perchuć, Prodziekan d/s Studiów Niestacjonarnych i Podyplomowych; prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Kulig, Prodziekan d/s Ogólnych i Nauki oraz dr inż. Apoloniusz Kodura, Prodziekan d/s Studenckich

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator