Fotorelacja z Dni Otwartych PW

W dniach 28 - 29 marca 2015r. odbyły się Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej. Były to dni przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych studiowaniem na Politechnice Warszawskiej. Impreza odbywała się w Dużej Auli w Gmachu Głównym, a jedno ze stoisk było zarezerwowane dla Wydziału Inżynierii Środowiska.

Stoisko zajmowały: Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Inżynierii Środowiska oraz członkowie niektórych kół naukowych działających na wydziale Inżynierii Środowiska:

  • Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji,
  • Koło Naukowe Inżynierii Wodnej,
  • Koło Naukowe Ochrony Środowiska,

które miały przygotowane prezentacje modeli mobilnych.

Koło Naukowe Wodociągów i Kanalizacji zaprezentowało kilka modeli, między innymi model umywalki z baterią czerpalną, przy której każdy uczestnik mógł umyć sobie ręce niemal na środku Dużej Auli. Zaprezentowany został również jeden z podstawowych procesów jednostkowych służących do oczyszczania wody powierzchniowej o wysokiej zawartości mętności i barwy – czyli proces koagulacji objętościowej. Na stoisku Koła Naukowego Wodociągów i Kanalizacji uczestnicy Dni Otwartych mogli zapoznać się z elementami armatury wodociągowej i kanalizacyjnej, takich jak: zawory kulowe (służące do odcinania przepływu wody), wodomierze (służące do pomiaru wody) oraz klapę zwrotną (stosowaną w celu zabezpieczenia cofnięcia się ścieków w kanalizacji). Elementy te stanowiły pretekst do dyskusji z gośćmi odwiedzającymi nasze stoisko na temat specyfiki kształcenia na naszym Wydziale oraz perspektyw zatrudnienia dla absolwentów.

Aby dać szansę naszym przyszłym studentom, ułożyliśmy quiz składający się z 10 pytań jednokrotnego wyboru. Pytania dotyczyły wody, jej wykorzystania, jak również  ciekawostek z nią związanych. Quiz miał na celu pokazanie uczestnikom Drzwi Otwartych czym zajmujemy się na naszym Wydziale, jakie aspekty życia codziennego poruszamy na  zajęciach i jakie rodzaje doświadczeń wykonujemy na laboratoriach. Oczywiście za określoną ilość poprawnych odpowiedzi uczestnicy quizu otrzymywali od nas pamiątkowy kubek z logiem naszego Koła. Quiz okazał się strzałem w dziesiątkę: budził  zainteresowanie nie tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale także studentów innych wydziałów.

W trakcie Drzwi Otwartych można było również zwiedzić nasz Wydział i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda sprzęt przeznaczony do codziennej pracy studentów, gdzie znajdują się sale laboratoryjne, a także jak są wyposażone poszczególne sale dydaktyczne.

Podczas Drzwi Otwartych uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zadawali nam różne pytania, np.: które przedmioty są najciekawsze na studiach, jaką specjalizację warto wybrać, jak wygląda program nauczania, gdzie można znaleźć zatrudnienie po inżynierii środowiska, a gdzie pracować po ukończeniu ochrony środowiska.

Nad całym stoiskiem czuwał Prodziekan ds Studenckich, dr inż. Apoloniusz Kodura oraz Prodziekan ds Studiów, dr inż. Jarosław Chudzicki, Opiekun Koła Naukowego Wodociągów i Kanalizacji.

 

 

 

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator