Stypendium im. Adama i Haliny Stępkowskich

Zarząd Fundacji Politechniki Warszawskiej utworzył Fundusz Stypendialny im. Adam i Haliny Stępkowskich, którego celem jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej.

Stypendium jest dedykowane studentom ostatniego roku studiów inżynierskich i ostatniego roku studiów magisterskich. Kapituła Funduszu wyłoni trzech stypendystów. W roku akademickim 2016/2017 wysokość stypendium wynosi 20 000 zł.

Wzory wniosków i regulamin są dostępne w pok. 136.

Wnioski należy złożyć w pok. 136 do dnia 25 kwietnia włącznie.

Wnioskodawcy powinni:
- osiągać bardzo dobre wyniki w nauce
- posiadać znaczące osiągnięcia badawcze, innowacyjno-wdrożeniowe, kulturalne, sportowe lub inne,
- trudna sytuacja losowa lub materialna Wnioskodawców może być dodatkowym czynnikiem.

Spośród zebranych wniosków, Pan Dziekan WIBHiIŚ nominuje jedną Osobę, której wniosek zostanie przekazany Kapitule.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator