Wykład prof. T. Chana

Zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie pt. "Hong Kong University of Science and Technology, Rising
China and Global Impact", który wygłosi Prof. Tony Chan, Prezydenta HKUST. Wykład odbędzie się w dniu 12 maja 2015 r., o godzinie 16:15 w Sali Senatu, Gmach Główny PW.

Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych

Na podstawie Decyzji nr 1/2014 Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska z dnia 26 września 2014 r. w dniach 29 i 30 września br. wprowadza się czas wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów z grup, które mają zajęcia w salach 315, 627 i 629. Nie przewiduje się sal zastępczych.

SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki

Firma SWISSSTANDARDS.PL zaprasza do udziału w konkursie na prace dyplomowe "SWISSSTANDARDS.PL. Od teorii do praktyki".

Szczegółowe informacje:
www.odteoriidopraktyki.pl
www.facebook.com/odteoriidopraktyki

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 rozpoczynają się w poniedziałek, 29 września 2014 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2014 Rektora PW z dnia 9 kwietnia 2014  r. w sprawie harmonogramu zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015 dzień 1 października 2014 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator