Cykl wykładów - prof. Svetlana Djambova

Zapraszamy na cykl wykładów Pani Prof. Svetlana Djambova z University of Architecture , Civil Engineering and Geodesy z Bułgarii. Pani Profesor specjalizuje się w fizyce budynków.

Tematyka wykładów:

  1. Comparative Experimental Evaluation of Sound Insulation of Building Partition Elements using Laboratory Soundproofed Chamber
  2. Experimental Evaluation of Soundproofing and Sunreflecting Properties of Nanoceramic Coatings for Building Envelope
  3. Emissivity, Thermal Conductivity and Surface Heat Transfer Coeficient of Materials for Decorative Finishing of Enclosing Structures – experimental measurement  

Wykłady odbędą się w następujących terminach:

Wtorek, 14 maja, w godzinach 12.15 – 14, Sala Rady Wydziału

Środa, 15 maja, w godzinach 12.15 – 14, Sala Rady Wydziału

Czwartek, 16 maja, w godzinach 8.15 – 12, Sala Rady Wydziału

Seminarium jest dedykowane dla studentów studiów magisterskich specjalności COW oraz doktorantów. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Pracowników i Studentów

Uprzejmie proszę Prowadzących zajęcia o umożliwienie studentom wzięcia udziału w wykładach oraz o obecność na wykładach.

Copyright 2013 (C) Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Free Joomla Theme by Hostgator